Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazwrot bezpodstawnego wzbogacenia
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 26 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Bezpodstawne wzbogacenie

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości - art. 405 kodeksu cywilnego.

Data utworzenia: 31 października 2006

Zwrotu udzielonej ustnie pożyczki można żądać także jako zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia

zwrotu pożyczki, że np. zobowiązuje się on ją oddać za miesiąc. Jeżeli dłużnik odmówi sporządzenia na piśmie, wówczas można dochodzić zwrotu pieniędzy opierając się nie na udzielonej pożyczce lecz zażądać jej zwrotu jako bezpodstawnego wzbogacenia (art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Zwrot pieniędzy finansujacych zakup i remont mieszkania teściów

rzeczowego. Stąd też w ewentualnym sporze sądowym właściciel rzeczy także może podnosić zarzut bezpodstawnego wzbogacenia, żądając odpowiedniego zmniejszenia swojego wzbogacenia. Sprawa o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści podlega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych na lokal mieszkalny osoby trzeciej może opierać się na bezpodstawnym wzbogaceniu

bezpodstawnego wzbogacenia, żądając odpowiedniego zmniejszenia swojego wzbogacenia. Sprawa o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści podlega rozpoznaniu w procesie w trybie zwykłym. Pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2010

Podział majątku pomiędzy byłymi konkubentami

wynajęcie rzeczy czy ustanowienie prawa rzeczowego. Stąd też w ewentualnym sporze sądowym właściciel rzeczy także może podnosić zarzut bezpodstawnego wzbogacenia , żądając odpowiedniego zmniejszenia swojego wzbogacenia. Sprawa o zwrot

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2011

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dokonywania nakładów przez współmałżonków na nieruchomość, nie stanowiącą ich majątku, to wówczas każdemu z małżonków służyłoby roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia kosztem majątku

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

miały ogólne reguły przedawnienia roszczeń określone w art. 118 k.c. i następnych przepisach. W przypadku bezpodstawnego wzbogacenia roszczenie o zapłatę odsetek może najwcześniej pojawić się od chwili, w której uprawniony wezwał do zwrotu bezpodstawnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

Właściciel budynku powinien zwrócić poniesione nakłady w razie nadbudowy budynku przez osobę trzecią

korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

uzyskanej korzyści podlega rozpoznaniu w procesie w trybie zwykłym. Pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia) podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

czynności dokonanych przez zubożonego, wzbogaconego lub przez osoby trzecie. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.