Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazwolnienie od egzekucji
Wyszukiwana fraza:

zwolnienie od egzekucji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 52 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

przedmiotu nie należącego do dłużnika, który to przedmiot jest wyłączony spod egzekucji. Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) o zwolnienie od zajęcia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy naruszenie praw osób trzecich jest wynikiem prowadzenia egzekucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Egzekucja sądowa z renty

przypadku zbiegu egzekucji świadczenie rentowe nie może być zajęte w maksymalnej wysokości przekraczającej 70% świadczenia (w przypadku jednej egzekucji 60% - wysokość uzależniona jest od tytułu zajęcia). Ograniczenie kwoty zajęcia nie dotyczy

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

w związku z dokonanym zajęciem rzeczy przez komornika, żąda jej zwolnienia spod egzekucji, z uwagi na naruszenie jej prawa (np. w przypadku gdy rzecz zajęta stanowi jej własność), powinna złożyć powództwo do sądu o zwolnienie spod egzekucji zajętych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

powoduje wygaśniecie zobowiązania wobec wierzyciela. Nie mniej jednak wszczęcie przez wierzyciela egzekucji sądowej, niezależnie od obowiązku zapłaty należności z wyroku powoduje koniczność zapłaty kosztów egzekucji a także kosztów zastępstwa procesowego w

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. Zgodnie z § 2 powyższego przepisu, w razie zajęcia

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Egzekucja sądowa w przypadku zaciągnięcia kredytu tylko przez jednego z małżonków

przedmiotu jako należącego wyłącznie do jego dłużnika (współmałżonka), wówczas drugi małżonek może wytoczyć na podstawie art. 841 k.p.c. powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji twierdząc, że przedmiot ten wchodzi w skład jego majątku odrębnego

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2010

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

majątku dorobkowego małżonków. W tym przypadku jednak ustawodawca zapewnił ochronę, polegającą na tym, że małżonek dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, może się bronić przed zajęciem jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

, komornik nie może od takiego zajęcia odstąpić. Dłużnik w takim przypadku może jedynie zwrócić się do wierzyciela o odstąpienie od zajęcia tłumacząc niezasadność egzekucji. Jeżeli komornik dokonałby zajęcia w sprzeczności z przepisami postępowania, wówczas

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Powództwo przeciwegzekucyjne

komornika ksero moich wpłat i proszę komornika o wstrzymanie egzekucji do chwili wyjaśnienia sprawy.Potem wysłałam jeszcze do komornika 2 pisma. 23 lutego 2007 otrzymuję od komornika pismo-informację zawiadamiające mnie,że należność wynosi: koszty adwokackie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

podlega opłacie sądowej. W przypadku gdy strony nie stać na wniesienie stosownej opłaty może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Jest to praktycznie jedyna droga po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez wierzyciela do jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.