Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazmiany w praw
 
Wyszukiwana fraza:

zmiany w praw

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 592 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

koszty wypisów aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę), a jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą także koszty wniosków o zmiany w księdze wieczystej. Umowa przenosząca własność rzeczy, taka jak umowa sprzedaży, umowa dożywocia, podlega także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Odpłatne zbycie nieruchomości oraz ustalenie wartości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

należności podatkowych). W takim przypadku organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchmości oraz zwolnienie z podatku

podatku dochodowym od spadków i darowizn, zwolnione jest od podatku nabycie własności rzeczy (w tym nieruchomości) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu z mocy prawa z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności zobowiązania. Bieg ten może być jednak przerwany lub zawieszony. Przepisy podatkowe z uwagi na zmiany jakie miały miejsce odmiennie regulują

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

(akt notarialny darowizny). Gdzie szukać pomocy i co mogę zrobić w sytuacji, gdy bank żąda bezwzględnie przy jakiejkolwiek próbie zmiany zgody współwłaściciela rachunku - pomimo naświetlenia sytuacji w rozmowach telefonicznych, osobistych i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

i wielkości udziałów nie będzie możliwe przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu mieszkalnego w odrębną własność zatem pozostali lokatorzy Pani bloku nie będą mogli się uwłaszczyć. Brak Pani zgody może skutkować wszczęciem

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Z powyższego wynika, iż wszelkie zmiany udziału wspólnika w zyskach wymagałyby zmiany umowy spółki a z Pana opisu sytuacji jest to raczej mało prawdopodobne. Treść art. 39 § 1

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

tego orzeczenia (zgodnie z art. 177 k.r.o. opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe). Wniosek taki może złożyć w imieniu

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

podawania prawdziwych odpowiedzi na zapytania i nie pozbawia zakładu ubezpieczeń praw do wyciągnięcia z tego faktu konsekwencji prawnych z art. 813 § 3 k.c. lub ogólnych warunków ubezpieczenia [1] . Jeżeli w opisanym stanie faktycznym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 60 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.