Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazmiana orzeczenia alimentacyjnego
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka

i nie jest w niedostatku, zaprzestanie świadczeń alimentacyjnych ma ten skutek, że syn musiałby wnieść do sądu pozew o alimenty i dowodzić, że jest podstawa do orzeczenia alimentów na jego rzecz. Ostatnia zmiana przepisów k.r.o., która weszła w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

zakresie. Wystarczające jest aby od chwili wydania orzeczenia w tym zakresie, choćby nieprawomocnego nastąpiła okoliczność określona w art. 135 k.r.o. Sąd zawsze dokonuje ustalenia, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniających takie żądanie na podstawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Apelacja kończy postępowanie w sprawie o alimenty

orzeczenia w sprawie ustalenia obowiązku alimentacyjnego, na podstawie art. 138 k. r. o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. O zakresie obowiązku alimentacyjnego decyduje ustawowy obowiązek

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

Orzeczony wyrokiem obowiązek alimentacyjny trwa tak długo jak sąd nie orzeknie o ustaniu lub zmianie tego obowiązku

zaspokojone usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jeżeli więc po wydaniu wyroku zaszła zmiana stosunków (art. 138 kro) w postaci wzrostu usprawiedliwionych potrzeb dziecka to należy uwzględniać zakres obowiązku alimentacyjnego według tego zmienionego stanu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a ich wysokość

alimentacyjnymi, w stosunku do możliwości zarobkowych i majątkowych. Podstawą zmiany musi być jednak zmiana okoliczności (art. 138 k.r.o. - W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego). Podstawą takiej

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

wykonalność wyroku wygasa z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku - w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku

dziecka zatem nie przesądza o istnieniu bądź nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego, lecz możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się, dochody z jego majątku, a także niedostatek, co wynika wprost z treści a rt. 133 § 1 k.r.i.o., zgodnie z którym

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2008

Sąd orzekając o rozwodzie winien orzezc także o alimentach na dzieci

obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Zawarcie ugody w zakresie obowiązku alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę, przy orzekaniu o rozwodzie i obowiązku pokrywania kosztów

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Zmiana zakresu obowiązku alimentacyjnego

Wraz z mężem jesteśmy rodziną zastępczą dla naszych wnuków. Obaj chodzą do 6 klasy szkoły podstawowej. Ojcem chłopców jest nasz syn. On i matka chłopców rozwiedli się, gdy ci mieli 3 lata. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad obojgiem dzieci sąd powierzył naszemu synowi jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską matki do prawa kontaktowania…

Data utworzenia: 28 października 2016

Czy zmiana szkoły wyższej ma wpływ na prawo do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Anna jest studentką i pobiera świadczenie z Funduszu alimentacyjnego. W trakcie trwania roku akademickiego zmieniła ona uczelnię, na której kontynuuje pobieranie nauki. Czy zmiana palcówki ma wpływ na uzyskane przez nią prawo do świadczenia z

Data utworzenia: 16 marca 2016
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.