Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazgoda wszystkich współwłaścicieli
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak znieść współwłasność?

, wzniesienia lub przebudowy budynku na wspólnej nieruchomości potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Co zrobić, gdy nie można jest uzyskać? Rozwiązaniem może okazać się zniesienie współwłasności.

Data utworzenia: 9 grudnia 2014

Zniesienie współwłasności rzeczy

polega na tym, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli, zaś każdemu ze współwłaścicieli przysługują wszystkie atrybuty prawa własności (tzn. wszystkie uprawnienia składające się na własność). Niepodzielność oznacza, że każdemu ze

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 listopada 2006

Mała wspólnota mieszkaniowa

Ustawa z dnia 24 czerwca 2004 r. o własności lokali określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. W powyższym akcie prawnym możemy także odnaleźć definicję wspólnoty mieszkaniowej oraz regulację…

Data utworzenia: 2 października 2013

Jakie uprawnienia posiada współwłaściciel rzeczy?

wobec prawa stanowiącą w polskim systemie prawa zasadę konstytucyjną (art. 32 Konstytucji RP). Ze współwłasnością niepodzielnie związana jest kwestia praw i obowiązków przysługujących każdemu ze współwłaścicieli, skupmy się jednak nieco bardziej na tych

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2013

Zakup wspólnego samochodu

Kupno wspólnego samochodu niewątpliwie przyczynia się do zaoszczędzenia pieniędzy. Niezależnie jednak od tego, przyszli właściciele auta muszą pamiętać, że sfinalizowanie umowy oznacza powstanie współwłasności. To z kolei rodzi wzajemne prawa i obowiązki.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2013

Zarządzanie nieruchomością wspólną bez zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością

przedmiotowa nieruchomością. Działał na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez współwłaścicieli nieruchomości posiadających łącznie 43,12% udziałów. Skarżący nie udzielili zarządcy nieruchomości żadnych pełnomocnictw do działania w ich imieniu w sprawach

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2009

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest stosunkowo młodą instytucją prawa cywilnego – wprowadzona została do kodeksu cywilnego w 2008 r. Zgodnie z treścią art. 3051 KC, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2012

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.) właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. W takim przypadku, może on albo wpisać nową hipotekę w miejsce skreślonej lub też, za zgodą wierzyciela, przenieść w to miejsce inną…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2013

Służebność przesyłu

Służebności należą do ograniczonych praw rzeczowych, ich regulacje możemy odnaleźć w Kodeksie cywilnym. Zasadniczo dzielą się one na służebności osobiste oraz gruntowe. W ramach tej drugiej kategorii możemy wyróżnić służebność przesyłu – w praktyce pojawia się ona w związku z działalnością określonego przedsiębiorstwa przesyłowego…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 8 listopada 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.