Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazgoda współmałżonka
Zgoda współmałżonka -

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

  1. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
  2. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
  3. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
  4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Art. 37 (9) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 
 
Wyszukiwana fraza:

zgoda współmałżonka

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 55 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

. (kodeksu cywilnego) do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przepisy nie wskazują jakie czynności należą do zarządu rzeczą wspólną a jakie ten

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

życia codziennego, a ponadto zmierza do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, a tym samym na podstawie art. a rt. 36 1 § 1 k.r.o. nie jest wymagana zgoda współmałżonka na zaciągnięcie takiego kredytu przez drugiego małżonka. W tym przypadku bank

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

majątek wspólny małżonków, musi uzyskać w sądzie nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 41 § 1 wyraża zasadę, iż majątek wspólny małżonków służy zaspokojeniu wierzyciela także wtedy, gdy dłużnikiem jest

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

Nie możemy przeprowadzać niektórych formalności np. sprzedaży nieruchomości, ponieważ moja matka formalnie jest mężatką i wszędzie jest potrzebna zgoda męża. Związek małżeński matki zawarty został kilkadziesiąt lat temu ale praktycznie nie istniał

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

współmałżonka nie może być podstawą odmówienia rozwodu, gdyż jeśliby taki motyw należało uznać za wystarczający, ustawa po prostu zakazywałaby rozwodu, dopóki są małoletnie dzieci. Przy ocenie, czy dobro dziecka z małżeństwa nie stoi na przeszkodzie do

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

współmałżonka w czasie trwania wspólności ustawowej, to oczywiście bank może udzielić takiego kredytu Pani mężowi, jednakże wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż wszystko co zostaje nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa (gdy nie mają oni

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

zostać ustalona ta wartość jako rynkowa a nie cena zakupu lub cena sprzedaży. Jedynym rozwiązaniem w powyższej sytuacji jest podział majątku, w wyniku którego ten samochód zostanie Panu przydzielony lub zgoda współmałżonka na zbycie samochodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Brak zgody żony ogranicza odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi zaciągnięte przez męża

zostało zaciągnięte za zgodą lub bez zgody współmałżonka. W myśl przepisu art. 41 § 1 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Skutki zaciągnięcia

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 marca 2010

Przejęcie umowy najmu lub wykupienie gminnego lokalu

i określenia, że wartość mieszkania jest wartością mojej opieki nad szwagrem?

Gmina może oczywiście przenieść prawa najmu z jednej osoby na inną, jednakże rzadko wyrażana jest na taką cesję praw z umowy najmu zgoda. Podstawowym warunkiem zgody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2009

Zmiana umowy i przeniesienie nauczyciela mianowanego

warunkiem zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że nauczyciel mianowany może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 września 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.