Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazdanie
 
Wyszukiwana fraza:

zdanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 326 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Domniemana zgoda małżonka?

Sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty przeciwko małżonce dłużnika. Sam fakt pozostawania w związku małżeńskim z dłużnikiem wystarczył, aby nadać klauzulę przeciwko małżonkowi. Odmienne zdanie ma małżonka dłużnika, która zarzuciła, iż jej

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Niekonstytucyjne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych odbywającym karę pozbawienia wolności

W wyroku z dnia 26 lutego o Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 § 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Oznacza to, że nakazanie obecności

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 27 lutego 2014

Umorzenie dochodzenia bez podania uzasadnienia - zgodne z konstytucją

Konstytucyjny orzekł, że art. 325e § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim zezwala organowi prowadzącemu dochodzenie na wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia bez uzasadnienia, jest zgodny z art

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 marca 2014

Wyrażenie zgody na leczenie przez osobę małoletnią

leczenia pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagane jest uzyskanie zgody podwójnej, tj. zgody małoletniego pacjenta oraz zgody jego przedstawiciela ustawowego. Z kolei zdanie małoletniego, który nie ukończył jeszcze 16 lat nie ma żadnego

Data utworzenia: 11 października 2011

Dochodzenie roszczenia odszkodowawczego

wniesienia żądania przez stronę z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 zdanie 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z art. 91 ust. 2 Konstytucji. Rozprawa została odroczona do dnia 21

Słowa kluczowe: odszkodowanie, roszczenie
Data utworzenia: 22 października 2008

Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w procesie

zdanie pierwsze in fine Kodeksu postępowania karnego, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 10 stycznia 2003 roku w zakresie, w jakim dopuszcza możliwość orzeczenia na niekorzyść oskarżonego w przypadku zaskarżenia wyroku wydanego z zastosowaniem art. 387

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2009

Uchylenie immunitetu sędziom

stanie wojennym. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim w pojęciu wniosku oczywiście bezzasadnego o pociągnięcie sędziego do

Słowa kluczowe: immunitet
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 27 października 2010

Wojskowe służby specjalne

fine, art. 7 ust. 1 zdanie drugie, art. 27 ust. 7 w związku z ust. 5 i ust. 6 zdanie drugie, art. 41 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz art. 60 ust. 6 w

Data utworzenia: 29 czerwca 2008

Zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych

gospodarczych - zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Wyrok dotyczył sprawy o zbadanie zgodności art. 479 8a § 5 zdanie ostatnie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego ustawą z dnia 16

Słowa kluczowe: pismo procesowe
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Zasady i tryb wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 33 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.