Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie uchwała
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie uchwała

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 17 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje w wypadku: 1) wykonywania zawodu adwokata; 2) podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej; 3) podjęcia pracy w

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

pkt. 1 k.p.c. stanowi podstawę umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela). Możliwe jest także zawieszenie egzekucji na wniosek wierzyciela (art. 820 k.p.c.). Najczęściej, gdy dłużnik ustala z wierzycielem, że będzie dokonywał spłaty zadłużenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Zniesienie alimentów na dziecko

niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo) - podstawa prawna uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNICAPUS 1988/4/42. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

podstawie spółdzielczej umowy o pracę, oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa. Ponadto zgodnie z art. 52 § 2 Prawa spółdzielczego, odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

. Każdemu z nich przysługują inne, zagwarantowane prawem, środki ochrony. Wskazuje na to również dostrzeżona przez Sąd Najwyższy potrzeba ochrony wierzycieli poprzez zapewnienie im uczestnictwa w postępowaniu o podział majątku wspólnego (uchwała z dnia 12

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Zawieszenie postępowania rejestrowego

Zawieszenie postepowania rejestracyjnego jest niczym innym jak formą zabezpieczenia powództwa wspólników wytoczonego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią art. 249 Kodeksu spółek handlowych, uchwała wspólników

Data utworzenia: 12 października 2012

Zawieszenie w czynnościach zawodowych notariusza

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2005 r. Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej zawiesił w czynnościach zawodowych notariusza, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Postanowienie to, natychmiast wykonalne na podstawie art. 462 k.p.k. w związku z art. 69 Pr.not., zostało doręczone notariuszowi w dniu 26 listopada 2005 r., a mimo to w dniu…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 czerwca 2009

Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania rejestrowego?

Postępowanie rejestrowe pojawia się przede wszystkim w sytuacji powstania nowej spółki prawa handlowego. Wpis do właściwego rejestru jest bowiem koniecznością, od której zależy tak naprawdę byt prawny nowego podmiotu. Wydaje się, że złożenie wszystkich odpowiednich dokumentów spółki do organu rejestrowego jest wystarczające, aby zaczęła…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 16 stycznia 2014

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

, jest w istocie postanowieniem stwierdzającym to umorzenie. Na postanowienie to przysługuje zażalenie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1998 r. sygn. akt III CZP 44/96).

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2012

Nagrody jubileuszowe

U pracodawcy powódki Barbary S. obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, który przewiduje nagrody jubileuszowe. W latach 2004-2006 stosowanie postanowienia układu w tej części było zawieszone z mocy porozumienia. Powódka Barbara S. osiągnęła 30-letni okres zatrudnienia w 2005 r., a więc w okresie obowiązywania porozumienia o zawieszeniu stosowania…

Data utworzenia: 16 października 2008
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.