Kalendarz przedsiębiorcy: 20-07-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie stosunku
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie stosunku

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 85 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rodzaje kar dyscyplinarnych dla radców prawnych

Karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie; 2) nagana z ostrzeżeniem; 3) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat; 3a) kara pieniężna nie niższa od połowy

Data utworzenia: 15 lutego 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Kurator nie korzysta z ochrony prawnej jeżeli przekracza swoje uprawnienia

dnia 12 czerwca 2003 roku kurator dla dorosłych, realizując czynności związane z kontrolą skazanego w okresie próby oraz kontrolą sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie kary

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

w świadczeniu pracy, która nie powoduje jednakże rozwiązania stosunku pracy. Urlop taki jest udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika na czas oznaczony. Urlop taki nie może być udzielony poza stosunkiem pracy, np. po jego rozwiązaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

czasie popełnił przestępstwo. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 75 kodeksu karnego). Czyli sąd w stosunku do osoby (skazanego), która uchyla się od nałożonych na nią

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

prokurator jak i sąd w czasie postępowania uzyskuje informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie informacji o skazaniu osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie. Nie znamy stanu faktycznego, stąd nie możemy udzielać porady w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Umorzenie należności bez zgody wierzyciela nie jest możliwe

z nich lub tylko od niektórych. W tym przypadku może jedynie Pani zwrocić się do wierzyciela z wnioskiem o zawieszenie lub umorzenie egzekucji w stosunku do Pana osoby. Tylko wierzyciel może taki wniosek do komornika złożyć. Może Pan także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Na mocy powyższego przepisu pozew o rozwód rozpoznawany będzie według prawa polskiego. Zgodnie z Art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. W stosunku do

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

dochodzenia należności w tym do składania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji lub jej zawieszenie, albo umorzenie. Istnieje możliwość aby to właściciele zobowiązali zarząd do podjęcia czynność wstrzymania w stosunku do Państwa egzekucji, ale konieczne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

sytuacji w małżeństwie, skieruje strony do mediacji. Skierowanie stron do mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji gdy postępowanie mediacyjne nie jest prowadzone, ale sąd nabierze przekonania, że

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lipca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.