Kalendarz przedsiębiorcy: 20-07-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie stosunku
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie stosunku

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 85 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ograniczenie lub cofnięcie świadczenia emerytalnego w przypadku uzyskiwania przychodu

stanowiącej tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie prawa do wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy – w zależności od ich wysokości. Przepisy zatem obejmują także nie tylko czysty dochód

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienia może ulec przerwaniu oraz zawieszeniu. Zawieszenie biegu przedawnienia co do wszelkich roszczeń następuje, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

podstawie spółdzielczej umowy o pracę, oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa. Ponadto zgodnie z art. 52 § 2 Prawa spółdzielczego, odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

Czy przedawniają się roszczenia dotyczące zapłaty za towar w działalności gospodarczej? W 2006 roku komornik powiadomił mnie, że przyłączył sprawę egzekucji jednej firmy do wszczętego wcześniej postępowania. Swoje zobowiązanie w stosunku do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zdrada jako przesłanka rozwodu

uzdrowienia sytuacji w małżeństwie, skieruje strony do mediacji. Skierowanie stron do mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji gdy postępowanie mediacyjne nie jest prowadzone, ale sąd nabierze

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

wypowiedziała się. Tylko w szczególnych okolicznościach rozprawa winna być odroczona (możliwe jest także zawieszenie postępowania, ale to uzależnione jest od okoliczności związanych z niestawiennictwem). Jeżeli zatem strona nie stawi się na wezwanie sądu w celu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

swobodzie zawierania umów określonej przez kodeks cywilny. Skreślenie z listy studentów w drodze decyzji administracyjnej nie jest sprawą cywilną, choć ma istotne znaczenie w zakresie ustalenia istnienia stosunku materialno-prawnego pomiędzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć (art. 527 § 1 k.c

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

także żądać jego zabezpieczenia poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego w stosunku do Pana osoby. Złożenie takiego powództwa wymaga uiszczenia opłaty sądowej stosunkowej, wynoszącej 5% wartości przedmiotu sporu. Może Pan także

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

, gdzie zrobiono dokładny przegląd. Stwierdzono, iż tylne zawieszenie jest do wymiany a przednie jest uszkodzone w mniejszym stopniu, ale je również trzeba poddać naprawie. Koszt remontu silnika wyceniono na kwotę ok 4 tysięcy złotych. Sprzedający

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.