Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie postępowania z urzędu
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 49 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawieszenie postępowania cywilnego

Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego

Data utworzenia: 14 marca 2011

Śmierć pozwanego powoduje zawieszenie postepowania sądowego

przed zakończeniem sprawy (przed wydaniem orzeczenia) powoduje, że sprawa nie może dalej się toczyć. W takim przypadku na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 k.p.c. Sąd z urzędu zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2011

W razie śmierci dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu lub umorzeniu

zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały, a zatem w przypadku śmierci strony, od daty stwierdzenia zgonu. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu

Słowa kluczowe: awizo, dłużnik, doręczenie, sąd
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

zakresie obrony. W tym zakresie proponujemy skorzystać z pomocy obrońcy z wyboru lub jeżeli spełnione są przesłanki, złożyć wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 78 kodeksu postępowania karnego oskarżony, który nie ma obrońcy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

zawieszonego postępowania wcześniej, ale wywoła on skutek z chwilą upływu terminu trzymiesięcznego bądź dłuższego – określonego przez strony we wniosku o zawieszenie. Niemożność pojednania małżonków skutkuje wyznaczeniem rozprawy, prowadzonej w składzie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

konieczne będzie jego zawieszenie). Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

się pozwanego sąd może orzec rozwód bez zgody pozwanego?

W przypadku zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód, zgodnie z art. 425 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, złożony nie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

W 2003 roku zarejestrowałem działalność gospodarczą w urzędzie. Zwróciłem się takze do Urzędu Statystycznego gdzie otrzymałem numer REGON. Nie podjąłem ówcześnie żadnych innych kroków związanych z tą działalnością, tzn. nie rozpocząłem faktycznej

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelnościZawieszenie postępowania na podstawie a rt. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. następuje z urzędu. Zgodnie z tym przepisem Sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Kara ograniczenia wolności

wykonania kary pozbawienia wolności sąd powinien wydać z urzędu, a przed upływem tego terminu na Pana wniosek lub Pańskiego obrońcy, albo na wniosek kuratora. Jeżeli dotychczas sąd nie wydał takiego orzeczenia proponuję zwrócić się z wnioskiem do

Słowa kluczowe: ograniczenie wolności
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.