Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie postępowania egzekucyjnego
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 39 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

który go wydał albo o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej lub z wnioskiem o uchylenie klauzuli wykonalności (w przypadku tytułu egzekucyjnego innego niż wydany przez sąd). Przywrócenie terminu następuje zgodnie z art. 168 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

egzekucyjnym. Czy trzeba w pozwie zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, do czasu prawomocnego rozpoznania przedmiotowej sprawy?

Zasądzona wyrokiem sądowym należność obejmuje

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

wymagalnego zadłużenia, cesję wierzytelności jaka Panu przysługuje wobec developera. Jednocześnie Bank w tej ugodzie mógłby wyrazić zgodę na zawieszenie postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego, w określonym okresie, który dawałby Panu możliwość

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

kwietnia 1995 r. III CZP 34/95 - OSNC z 1995 z. 7-8, poz. 109). Ponadto według poglądu części przedstawicieli nauki prawa, interes małżonka dłużnika może być chroniony m.in. w fazie postępowania egzekucyjnego poprzez ograniczenie możliwości zaspokojenia się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Przedawnienie roszczeń podatkowych a postępowanie karne skarbowe

. na przerwanie czy zawieszenie biegu przedawnienia. Reasumując, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Zmiana płatności alimentów - bezpośrednio do rąk osoby uprwnionej

wznowienie postępowania egzekucyjnego. Jednakże bez odpowiedniej zgody osoby, na rzecz której alimenty są egzekwowane przez komornika i złożenia przez nią stosownego wniosku do organu egzekucyjnego, bardzo trudno będzie egzekucje wstrzymać. Praktycznie w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Powództwo przeciwegzekucyjne

także może Pani zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, do czasu prawomocnego rozpoznania przedmiotowej sprawy. Za pomocą tego powództwa może zwalczyć Pani sądowy tytuł

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

?

Zawieszenie postępowania na podstawie a rt. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. następuje z urzędu. Zgodnie z tym przepisem Sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. W powództwie takim może Pan żądać jako zabezpieczenie tego powództwa, zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Sąd takie postępowanie

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. Jako dłużnik ma Pan prawnie zagwarantowaną możliwość ochrony swojej nieruchomości przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego poprzez zapłatę na wezwanie komornika długu

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.