Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w przypadku, gdy j est niezbędne do wykonania określonych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2012

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku akcji na portalu Allegro

aukcji, tym samym kupujący zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny, a sprzedający do przeniesienia własności i wydania rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty, powinien Pan go wezwać do zapłaty i wykonania umowy, a

Słowa kluczowe: allegro, aukcja, kupujący, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2012

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 291 § 2 k.p.) oraz o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

jego wykonania itp.). Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

umieszczenia w treści domeny reklamy gier hazardowych. Dla odpowiedzialności z w/w przepisu nie jest konieczne, aby sprawca osobiście wprowadził dane do strony internetowej lecz wystarczającym jest zlecenie wykonania takiej czynności innej osobie (w tym zgoda

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu transgranicznego

transgraniczny tzn. zwykły leasing z tym że leasingodawca nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak najbardziej taka umowa jest dopuszczalna i zgodna z prawem, czyli legalna. Nie ma żądnych przeszkód co do jej zawarcia i wykonania. W opisanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Sąd orzekając o rozwodzie winien orzezc także o alimentach na dzieci

okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

spłatę długu w ratach miesięcznych, w zamian za to żądać odstąpienia od egzekucji (zawieszenie lub umorzenie) oraz umorzenie części długu. W przypadku trudnych egzekucji gdzie jest duże prawdopodobieństwo jej bezskuteczności wierzyciele godzą się odstąpić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

złożyła Pani stosowny wniosek uchylenie nałożonej kary pieniężnej i wyjaśniła swoje niestawiennictwo, wskazując przy tym na znaczną odległość pomiędzy Pani miejscem zamieszkania a siedzibą sądu przed, którym sprawa się toczy, jak również na Pani szczególny

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 44  |  45  |  46  |  47  |  48 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.