Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania [3] . Winien zatem Pan wysłać fakturę pocztą, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru wraz z wezwaniem do zapłaty za wykonane prace oraz dokonaniem odbioru, zakreślając termin, po upływie którego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

egzekucyjnym, w drodze dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika, nie gaśnie wykonalność tytułu wykonawczego i istnieje potencjalna możliwość jego wykonania (wszczęcia postępowania egzekucyjnego). Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń. Reasumując, istnieją dwa

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

?

Doręczenie pism sądowych stronie będącej osobą prawną reguluje przepis art. 133 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Sam obieg korespondencji w ramach struktur tej osoby - po doręczeniu - nie wpływa na początek i bieg terminu ustawowego do wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

Od dwóch lat mieszkam w Wielkiej Brytanii wraz z 6 letnią córką. Moja żona chcę abym podpisał oświadczenie, które brzmi - uznaje jurysdykcję sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, także w zakresie orzekania co do wykonania władzy rodzicielskiej wobec

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

zastrzeżenia, że przedmioty majątkowe, które przypadły małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny nie wejdą w przyszłości do majątku wspólnego małżonków.

Z chwilą wykonania darowizny, przedmioty majątkowe objęte tą czynnością prawną stanowią

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

procesie, także od Skarbu Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku. Obecnie jedyną możliwość jaka Panu przysługuje (poza wznowieniem postępowania co do orzeczenia, na podstawie którego prowadzona była egzekucja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

zgodnie z treścią art. 662 § 1 k.c. powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Brak wykonania i wykończenia budowlanego przedmiotu najmu powoduje, że przedmiot najmu nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

bezrobotnego. Jeżeli sąd orzeknie prawo do otrzymania lokalu socjalnego na rzecz eksmitowanego, wówczas nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W takim przypadku jeżeli gmina

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania własnościowego

. Z treści art. 158 k.c. wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 43  |  44  |  45  |  46  |  47 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.