Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

tym wystąpiłam do Zarządu Dróg Powiatowych o pozwolenie na zjazd z drogi prywatnej na drogę powiatową. Zarząd Dróg Powiatowych wydał pozwolenie pod warunkiem wykonania projektu zjazdu. Po otrzymaniu zgody z ZDP zleciłam wykonawcy wykonanie projektu

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

tym wystąpiłam do Zarządu Dróg Powiatowych o pozwolenie na zjazd z drogi prywatnej na drogę powiatową. Zarząd Dróg Powiatowych wydał pozwolenie pod warunkiem wykonania projektu zjazdu. Po otrzymaniu zgody z ZDP zleciłam wykonawcy wykonanie projektu

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Nie ma

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

strona. Zgodnie zatem z przepisami kodeku cywilnego, w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

. Zgodnie z treścią art. 395 § 2 k. c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Ustawa zawiera także sankcje karne. Zgodnie z art. 23 ust. 1 - Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Podatek VAT od umowy o dzieło

: przychody z tej czynności muszą być wymienione w art. 13 pkt 2-8 Ustawy o VAT, osoba fizyczna wykonująca tę czynność musi być związana ze zlecającym więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy nią a zlecającym co do warunków wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Trzecia umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony

jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie. Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 października 2008

Korzystajć z rękojmi zawiadomienie o wadzie fizycznej rzeczy winno być zgłoszone w ciągu miesiąca

zażądać wykonania Pańskich uprawnień z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. może Pan jako kupujący od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Nie może Pan od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2008

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, to gdy obecnie matka dziecka takiego obowiązku nie realizuje, można żądać także wykonania obowiązku alimentacyjnego, polegającego na pokrywaniu kosztów utrzymania – zapłaty

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.