Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

przekroczyć 40 decybeli w ciągu dnia. W nocy musi być mniejszy o dziesięć dB. Przekroczenie norm hałasu może spowodować nałożenie kary. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

oraz skazania sprawcy. W wyroku skazującym sąd oprócz kary pozbawienia wolności, jej ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Ustanie karalności karno skarbowej

zagrożone karą pozbawienia wolności). W związku jednak z wprowadzonym ustawą z 28.07.2005 roku o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479) podniesieniem górnej granicy rodzajowej kary

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Postępowanie dyscyplinarne wobec żołnierza

(przedstawiono mi propozycje kary) nie zostałem zapoznany z materiałami sprawy ani też nie otrzymałem zarzutów na piśmie, a także nie pouczono mnie o przysługujących mnie prawach. Zgłosiłem tylko werbalnie sprzeciw, który skutkuje przejście postępowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Ucieczka z miejsca kolizji nie jest karana sankcją karną

postępowanie zakończy się uznaniem Pana winy i wymierzeniem kary, będzie Pan zobowiązany do pokrycia wartości wyrządzonej szkody z własnych środków (zwracając odpowiednią wartość na rzecz ubezpieczyciela, który wypłaci ewentualnie odszkodowanie). W opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2012

Znieważenie funkcjonariusza publicznego nie musi być dokonane w miejscu publicznym lub publicznie

cielesnej funkcjonariusza jego niewłaściwe zachowanie może uzasadniać nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpienie od jej wymierzenia. Podstawowy typ przestępstwa zniewagi określony w art. 226 § 1 k.k. nie wymaga aby zniewaga miała charakter publiczny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

. na pracownika kary pieniężnej za nie przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów b.h.p. W naszej ocenie, z uwagi na nie wypłacenie Pani zaległego wynagrodzenia winna Pani albo wystosować do pracodawcy na piśmie wezwanie do zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Prawo określa dopuszczalne poziomy hałasu w strefie zamieszkania

oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. Przekroczenie norm hałasu sankcjonowane jest nałożeniem kary. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie alimentów i zabezpieczenie roszczenia

rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie w tym przedmiocie najczęściej zapada na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania jest niezaskarżalne, można też złożyć wniosek na podstawie art. 395 § 2 kpc, aby sąd I

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Obowiązki członków spółdzielni

a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego i innych funduszy własnych według kolejności ustalonej przez statut. W wyniku „wykonania” powyższej uchwały fundusz udziałowy został skonsumowany na pokrycie straty bilansowej za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 40  |  41  |  42  |  43  |  44 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.