Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można swobodnie udostępniać danych osobowych

stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 5) jest to niezbędne dla wypełnienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Zobowiązanie do płacenia alimentów, musi być zgodne z zasadami współżycia społecznego

granice uprawnień. Ostatnia nowela kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła art. 144 (1), który stwierdza, że zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców sieci ciepłowniczej następuje w ciągu 14 dni

jakościowych obsługi odbiorców, udzielenie odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, następuje w ciągu 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorców składane na piśmie oraz

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

wykonywaniu umów wzajemnych i skutki jej nienależytego wykonania. Celem dochodzenia od sprawcy na drodze cywilnej naprawienia szkody poprzez nienależyte wykonanie umowy, może Pani złożyć do sądu pozew. W przypadku gdy nie posiada pani aktualnego adresu

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Kontynuowanie nauki a obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego dziecka

może nastąpić przez zobowiązanego na podstawie art. 144 1 k.r.o. W myśl tego przepisu, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2010

Właścicielowi gruntów sąsiednich nie przysługuje prawo pierwokupu

art. 166 k.c., art. 109-111 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami – w tym przypadku uprawnioną do wykonania prawa pierwokupu jest gmina). W ujęciu tego przepisu, istotą prawa pierwokupu jest ograniczenie uprawnień właściciela w zakresie swobody

Słowa kluczowe: prawo pierwokupu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

W przypadku eksmisji lokal socjalny dostarcza gmina

zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

albo uszkadza składniki swojego majątku. W przypadku przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. sprawca działa w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, albo udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Rodzice mogą się zwolnić z obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko

podstawę do odmowy przyznania alimentów. Zgodnie bowiem z art. 144 1 k.r. i o. zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powinien Pan

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

posiadającej tytuł prawny do lokalu, obejmujące zgodę na zamieszkanie najemcy w tym lokalu w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Oświadczenie to winno obejmować wyrażenie zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 37  |  38  |  39  |  40  |  41 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.