Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

) urlopu wychowawczego; 3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

Moj problem polega na tym, że dostałem z Inspekcji Transportu Drogowego 3 mandaty zrobione fotoradarem. Po rozmowie z miła Panią z ITD chcąc uniknąć kilku punktów karnych i niższej kary pieniężnej odmówiła mi takiej prośby i stwierdziła, że nie ma

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

może spowodować nałożenie na niego kary pieniężnej, a nawet spowodować zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Prawo odmowy zeznań przez świadka jest ściśle określone przez przepisy k.p.k. w szczególności takie prawo przysługuje, gdy jest on osobą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

faktycznym karą najsurowszą jest odpowiedzialność za pomocnictwo przy oszustwie czyli art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. Oznacza to zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście na wymiar kary wpływa wiele aspektów, w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Odowłanie darowizny z uwagi na nie wykonanie przez obdarowanego polecenia

może odwołać. Może on jedynie żądać wykonania polecenia. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jak i wykonaną. Nie wykonaną dariowiznę darczyńca może odwołać, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2006

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Szkoda w związku z przewozem osób

kodeksu cywilnego Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany. Posiadacz pojazdu (za niego z tytułu polisy OC zakład ubezpieczeń

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

rady lub umowa spółki. Na podstawie art. 219 § 4 KSH - w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Każdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

i art. 477 § 1 kc (w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki). Konieczne jednak jest w tym przypadku wykazanie przez wierzyciela, że poniósł szkodę a także rozmiarów

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

przepis szczególny od art. 521 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego iż, jeżeli przepis szczególny inaczej nie stanowi, postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się skuteczne, a jeżeli wymaga wykonania - także wykonalne, po

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 35  |  36  |  37  |  38  |  39 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.