Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

takim piśmie procesowym powołuje się Pan wówczas na zarzut przedawnienia roszczeń, który Panu przysługiwał. Jednocześnie we wniosku takim może Pan wnieść o zawieszenie egzekucji i uchylenie czynności egzekucyjnych dokonanych na podstawie tytułu, którym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Zabezpieczenie kontraktów eksportowych

różnymi działaniami. Dobry kontrakt powinien przewidywać co ma zostać wykonane (specyfikacja), w jakich terminach i za jakim wynagrodzeniem, a także terminy i sposób płatności. Ponadto kontrakt może przewidywać kary umowne za opóźnienie stron w wykonaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Odpowiedzialność karna za nielegalne przetwarzanie danych osobowych

takim przypadku sąd może uznać, że zachodzą przesłanki do nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od ukarania, ale sąd w zakresie orzekania jest niezawisły, co oznacza, że podejmuje decyzję swobodnie na podstawie zebranego materiału dowodowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2007

Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu nieletnim

dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1. Oprócz kary grzywny, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 43 ust. 1 albo 2 ustawy, sąd może orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

ma wydać opinię w tej sprawie, w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

lub 3 k.k., a nie obejmuje wypadków orzeczenia kary dodatkowej takiego zakazu (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 24.02.2006 roku, sygn. akt I KZP 55/05). Może Pan oczywiście wystąpić o uznanie przez sąd środka karnego za wykonanego na

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

mogło stanowić ciężkie naruszenie tych obowiązków skutkujące rozwiązaniem umowy o pracę, co oczywiście nie wyklucza zastosowania kary dyscyplinarnej przewidzianej przez przepisy Prawa pracy. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

Karcie nauczyciela, nie stosuje się jej przepisów w stosunku do tych nauczycieli. Przepisy Karty nauczyciela a w szczególności art. 91b Kary nauczyciela nie określił, że w tym zakresie należy stosować przepisy ustawy do tych nauczycieli. Zgodnie zatem z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

nalicza się grzywnę przykładowo takiego jak w przypadku naliczania kary za odstępstwo od projektu budowlanego. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2014

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

oskarżycielem publicznym wymiar kary oraz prawdopodobnie wyraził Pan zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. W myśl art. 58 § 1 k.p.s.w. (kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia), lub art. 64 § 1 albo art. 73 k.p.s.w. sąd może za zgodą obwinionego

Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 34  |  35  |  36  |  37  |  38 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.