Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kasacja od wyroku karnego

nie podlegał karze, skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2007

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

odróżnieniu od zniewagi , przestępstwo to zagrożone jest oprócz kary grzywny i kary ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności do roku. W praktyce zniewaga i zniesławienie najczęściej wypowiadana jest w formie wypowiedzi słownej - ustnej lub

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Posiadanie narkotyków jest karalne

wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości, jako zmniejszonej do stopnia uzasadniającego wymierzenie kary według skali zagrożenia ustawowego przewidzianego w przepisie wyodrębniającym wypadek mniejszej wagi, w kategorii

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Zniewaga jest karalna

, przestępstwo to zagrożone jest oprócz kary grzywny i kary ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności do roku. W praktyce zniewaga i zniesławienie najczęściej wypowiadana jest w formie wypowiedzi słownej - ustnej lub pisemnej. Zachowanie sprawcy w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Pobicie

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy

definicji przestępstwa, czyli czyn musi być czynem zabronionym pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, musi być zawiniony a także społeczna szkodliwość czynu musi być większa niż znikoma. W tym przypadku ocenie będzie podlegać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 lipca 2007

Ograniczenie możliwości potrącenia wynagrodzenia za pracę z długiem pracownika

alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne przewidziane w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 grudnia 2007

Spłata zobowiązań wobec komornika powoduje zakończenie egzekucji

Kilka lat temu miałam wypadek samochodowy w wyniku czego doszło do rozprawy sądowej i nałożenia na mnie kary w wysokości 5.000 zł. Sprawa została skierowana do komornika, ponieważ zobowiązanie nie zostało spłacone. Obecnie chcę uregulować

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Jazda pod wpływem alkoholu a stan wyższej konieczności

podlegać będzie ocenie sądu. Sąd biorąc wszystkie okoliczności pod uwagę, nawet w przypadku przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 30  |  31  |  32  |  33  |  34 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.