Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Co zrobić jak pracodawca nie płaci pensji miesięcznej

wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Zgodnie z art. 94 ust. 5 Kodeksu pracy, jedneym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowo i

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 września 2007

Różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia

Czy na zbiór jabłek w sadzie można zawrzeć umowę o dzieło?

Kodeks cywilny w art. 627 k. c. podaje ustawową definicję umowy o dzieło, zgodnie z którą, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2008

Odpowiedzialność za wykonanie remontu zabytkowego budynku bez zezwolenia

czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności. W myśl art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy, pozwolenia wojewódzkiego

Słowa kluczowe: ochrona zabytków
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 października 2008

Opłata za bezumowne korzystanie z mieszkania w przypadku orzeczonej eksmisji

orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Porady

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2008

Zbycie spadku jest możliwe po poświadczeniu dziedziczenia przez notariusza lub stwierdzeniu dziedziczenia przez sąd

zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku. Zbycie spadku, jak również udziału w spadku bez zachowania formy notarialnej jest nieważne. Nabywca spadku wstępuje w miejsce zbywcy spadku (spadkobiercy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2008

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

Pewna osoba zleciła mi do wykonania pewne dzieło. Nie zawarłem z nim żadnej umowy w formie pisemnej, ale porozumieliśmy się co do ceny i innych parametrów tej rzeczy. Ustaliliśmy, że otrzymam zaliczkę. Na potwierdzenie zlecenia, osoba ta przesłała

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010

Zzapis testamentowy

księdze wieczystej nieruchomości. W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, obciążony

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010

Udzielenie informacji na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego

odrębnych przepisach. Od wykonania żądania w zakresie udzielenia informacji można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego można odmówić zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2011

Przy umowie o dzieło musi ono powstać

dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy zlecenia jest umową rezultatu, gdy tymczasem umowa zlecenia jest umową starannego działania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Przestępstwo ciągłe

przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 29  |  30  |  31  |  32  |  33 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.