Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłaty i koszty sądowe mogą przekraczać wysokość dochodzonego roszczenia

sporu, nie mniej jednak niż 30 zł. Może Pan także w powództwie tym, żądać zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia dokonanego zajęcia. Oczywiście musi Pan także liczyć się w razie przegrania

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2009

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

się pozwanego sąd może orzec rozwód bez zgody pozwanego?

W przypadku zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód, zgodnie z art. 425 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, złożony nie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

przedawniania. Jeżeli w tym okresie nie nastąpiło przerwanie bądź zawieszenie terminu przedawnienia roszczenia, uległo ono przedawnieniu, a tym samym można odmówić jego spełnienia powołując się na zarzut przedawnienia. Należy jednak pamiętać, że gdyby

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

wnioskować o zawieszenie lub zmniejszenie kwoty alimentów?

Zgodnie z treścią art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c. sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

wypowiedziała się. Tylko w szczególnych okolicznościach rozprawa winna być odroczona (możliwe jest także zawieszenie postępowania, ale to uzależnione jest od okoliczności związanych z niestawiennictwem). Jeżeli zatem strona nie stawi się na wezwanie sądu w celu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

. Ponadto jeżeli zachodzi podrobienie dokumentów, tzn. podrobienie na dokumentach Pani podpisów, to może Pani złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczęcie postępowania karnego winno spowodować zawieszenie postępowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

roku należności stosuje się nie tylko nowy, wydłużony, termin przedawnienia, ale również wszystkie nowe przepisy dotyczące okoliczności mających wpływ na bieg tego terminu, to jest jego przerwanie i zawieszenie, o ile wymienione w nowych przepisach

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Oszustwo w internecie

takim pisemnym zawiadomieniom o przestępstwie z reguły nadaje tryb procesowy - przekazując sprawę do wykonania policji. Mogą być problemy, bo trudno określić, która prokuratura będzie właściwa z uwagi na miejsce popełnienia p-stwa (miejsca pana

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Spadkibiercy testamentowi

formę przeznaczenia określonej osobie poszczególnych przedmiotów majątkowych, wówczas –zgodnie z treścią art. 968 k.c.- spadek dziedziczą spadkobiercy ustawowi, którzy są zobowiązani do wykonania zapisu. Odpowiadając na pana pytanie istotnie

Słowa kluczowe: spadek, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Prawo do urlopu wychowawczego

będę mogła iść na tzw. kuroniówkę, jeżeli to zwolnienie jest zgodne z prawem. Chciałabym wiedzieć czy przysługuje mi urlop wychowawczy z pracy czy może z opieki albo ZUS.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.