Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik pobiera w egzekucji świadczeń pieniężnych od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15%

wpłat. Innego rozwiązania poza wnioskiem wierzyciela o zawieszenie lub umowrzenie egzekucji nie ma. Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

pkt. 1 k.p.c. stanowi podstawę umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela). Możliwe jest także zawieszenie egzekucji na wniosek wierzyciela (art. 820 k.p.c.). Najczęściej, gdy dłużnik ustala z wierzycielem, że będzie dokonywał spłaty zadłużenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Czyn ciągły przy wykroczeniu

, złożenie wyjaśnień, skrucha, chęć naprawienia szkody), a także opinię środowiskową, poprzednią karalność oraz motywację sprawcy (w tym wypadku motywy chuligańskie mogą jedynie zaostrzyć karę). Generalnie w zakresie wymiaru kary, nie ma większego

Słowa kluczowe: przestępstwo, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód

negatywnych do orzeczenia rozwodu. W pierwszej kolejności sąd na rozprawie, zaproponuje stronom postępowanie mediacyjne. Skierowanie stron do mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji gdy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Mandat za przejście na czerwonym świetle

Za piesze przekroczenie ulicy przy czerwonym świetle, policjant wystawił mandat kredytowy na 250 zł. (art. 90KW). Z posiadanych informacji wynika, że maksymalny wymiar kary za to wykroczenie wynosi 50 zł. Jak mam postąpić? Proszę o poradę jak

Słowa kluczowe: mandat, wykroczenie drogowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 stycznia 2007

Podpisanie się za inną osobę, czyli fałszerstwo dokumentów

kary nie przekraczała stopnia winy. W szczególności sąd uwzględnia motywację oraz sposób zachowania się sprawcy, warunki osobiste sprawcy, zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że sąd może zastosować nadzwyczajne

Słowa kluczowe: fałszerstwo, karne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2007

Powództwo przeciwegzekucyjne

także może Pani zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, do czasu prawomocnego rozpoznania przedmiotowej sprawy. Za pomocą tego powództwa może zwalczyć Pani sądowy tytuł

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

konieczne będzie jego zawieszenie). Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Spłata zadłużenia egzekwowanego przez komornika bezpośrednio do rąk wierzyciela

komornikowi lub wymóc na wierzycielu zawieszenie bądź umorzenie egzekucji. Zgodnie z art. 837 k.p.c. dłużnik może powołać się na ograniczenie odpowiedzialności, tylko gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym. Czyli, jeżeli umorzenie lub

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienia może ulec przerwaniu oraz zawieszeniu. Zawieszenie biegu przedawnienia co do wszelkich roszczeń następuje, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.