Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia inwestora w razie nie skończenia prac remontowych przez wykonawcę

kwoty oraz zakres wykonania prac przez firmę (wykonawcę), a tym samym na dokonanie wpłat przewyższających wartość wykonanych robót. Z uwagi na szkodę jaką Pani poniosła (związaną z niedokończeniem robót), może żądać Pani także stosownego odszkodowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

, gdzie zrobiono dokładny przegląd. Stwierdzono, iż tylne zawieszenie jest do wymiany a przednie jest uszkodzone w mniejszym stopniu, ale je również trzeba poddać naprawie. Koszt remontu silnika wyceniono na kwotę ok 4 tysięcy złotych. Sprzedający

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

upadłym zobowiązania alimentacyjne, należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca, należności z tytułu

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

z zabezpieczenia się przed bankami, ale jak zabezpieczyć możliwość mieszkania? Może zawrzeć odrębną umowę użyczenia mieszkania z klauzulą wysokiej kary za rozwiązanie umowy? A może są inne sposoby uniemożliwiające pozbycie się mnie z mieszkania

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

zakazach konkurencji na stronę takiej umowy nakłada się pewne obowiązki (o charakterze informacyjnym lub kontrolnym), które mają potwierdzić fakt nie świadczenia działalności konkurencyjnej, przy czym za brak wykonania ich przewiduje się kary umowne. Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

postanowią inaczej, np. zaliczka może stanowić rodzaj kary umownej za rozwiązanie lub umowy przez kupującego. Zaliczka, gdy podlega zwrotowi jest traktowana jako nienależne świadczenie, gdyż umowa nie doszła do skutku, a zatem sprzedający nie jest uprawniony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

ustanowieniem kary umownej w określonej wysokości). Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji gdy postępowanie mediacyjne nie jest prowadzone, ale sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Zawieszenie postępowania może

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

Jestem spadkobiercom testamentowym, w którym spadkodawca wpisał tytułem zapisu, że mam mojej siostrze kupić mieszkanie. Czy po przyjęciu testamentu, będę miał jakieś formalne zobowiązanie wobec sądu lub notariusza (odnośnie wykonania zapisu tj

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Rozwód mimo braku zgody jednego z małżonków

ugodowego załatwienia spornych kwestii (art. 4451 k. p. c.). Skierowanie stron do mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji, gdy postępowanie mediacyjne nie jest prowadzone, ale sąd nabierze

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 21  |  22  |  23  |  24  |  25 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.