Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3089 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kasacja od postanowienia odmawiającego usunięcie danych z Centralnego Rejestru Skazanych nie przysługuje

ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Tym samym nie ma podstaw

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Zatarcie skazania w przypadku skazania na karę grzywny

karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Czyli w Pani

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 lutego 2008

Roszczenia za nieterminowy zwrot książek

wstrząśnięta byłam wysokością kary za przetrzymanie książek. Biblioteka naliczyła mi 600 zł kary. Mam w związku z powyższym pytanie czy kara pieniężna nie powinna ulec już przedawnieniu? Jakie są zasady przedawnień? Czy liczy się od momentu wypożyczenia książki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Poddanie się karze w razie popełnienia przestępstwa

grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Czyli jeżeli w okresie próby (3 lat na jaki zawieszono wykonanie

Słowa kluczowe: aukcja, kara
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Przedawnienie roszczeń podatkowych a postępowanie karne skarbowe

podstawowa zasada przedawnienia roszczeń podatkowych . Jeżeli w tym terminie nie nastąpi przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń podatkowych , roszczenia te przedawniają się. Zgodnie z przepisem a rt. 59 § 1 pkt. 9 Ordynacji podatkowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Kara umowna w umowie przedwstępnej

Kobieta podpisała umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Teraz chce się wycofać, jednak w owej umowie znajduje się zapis o karze umownej. Gdyby się wycofała a kupujący oddał sprawę do sądu domagając się zapłaty kary umownej, czy ma do tego

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Kara za jazdę na gapę przedawnia się z upływem roku

Dostałem pozew z sądu obejmujący zapłatę kary za jazdę bez biletu. Kara była nałożona na mnie ponad 2 lata temu, czy muszę zapłacić tą karę wraz z kosztami sądowymi, czy nie przedawniła się ta kara? Ile wynosi okres przedawnienia? Czy po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2013

Koszty procesu w postępowaniu karnym

Witam, potrzebuję porady dot. kosztów procesu, którymi zostałem obciążony, a nie zostało to wcześniej mi powiedziane, gdy dobrowolnie poddawałem się karze. Nikt nie wspominał o takich kosztach, a jedynie sąd ustalił kwotę kary którą mam zapłacić i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 września 2007

Niedozwolone klauzule umowne w umowie z posrednikiem w obrocie nieruchomościami

wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy, a także zgodnie z pkt. 22, przewidują

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Zażalenie na postanowienie ogłoszone na rozprawie

Odraczałem sie od wykonania kary orzeczonej przez sąd, lecz nie odroczono mi jej i na sprawie sędzina powiedziała, że mam 7 dni na zażalenie, ale te 7dni jest liczone od dostarczenia listownego postanowienia w tej sprawie, czy od słów sędziego

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2008
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.