Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

Zostałem skazany za popełnienie przestępstwa na karę jednego roku pozbawienia wolności. Zaliczono mi na poczet wykonania kary pobyt w areszcie, a po skazaniu odbyło się posiedzenie sądu na którym darowano mi dalsze wykonanie kary na okres próby

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Skazany na Karę grzywny jest ewidencjonowany w krajowym rejestrze karnym

§ 4 kodeksu karnego, w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Brak stawiennictwa oskarżonego nie tamuje rozpoznania wniosku o poddanie się karze

Mam prowadzone postępowanie karne o kradzież. Postępowanie karne w zasadzie było bardzo proste, przyznałem się do winy. Wpłaciłem nawet kwotę odpowiadającą skradzionemu mieniu, na poczet kary. W toku postępowania uzgodniłem karę z prokuratorem i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu

na grzywnę jak i na karę pozbawienia wolności (wybór i wymiar kary leży w decyzji sądu). Na wymiar kary ma wpływ sytuacja osobista, dotychczasowa niekaralność sprawcy, pozytywna opinia środowiskowa itp. Najczęściej sąd skazuje sprawców takich czynów

Słowa kluczowe: karne prawo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 maja 2006

Apelacja wniesiona przez jednego ze współoskarżonych

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2008

Zamiana grzywny na areszt

(zastępczej formy wykonania) i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym. Stawka dzienna

Słowa kluczowe: grzywna, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

stanowisku. Zatarcie skazania następuje na podstawie art. 76. § 1 kodeksu karnego - skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, czyli w 6 misięcy po upływie okresu zawieszenia wykonania kary pozbawienia

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Zwrot prawa jazdy po orzeczeniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wpis do rejestru skazanych

skazania zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu karnego, w razie skazania na grzywnę (albo karę ograniczenia wolności), następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd na wniosek skazanego może

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Egzekucja nawiązki z wyroku karnego

wówczas zawiadomi Pan sąd, że wyrok nie jest wykonywany. W przypadku, gdy wyrok przez skazanego nie jest wykonywany, sąd może orzec o odwieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności i wówczas skazany wezwany zostanie do odbycia kary pozbawienia wolności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Zastrzeżona kara umowna

Czy wierzyciel może żądać zapłaty kary umownej, jeżeli kara umowna jest wynikiem opóźnienia, za które nie ponoszę jako dłużnik odpowiedzialności. Opóźnienie jest wynikiem zmian spowodowanych przez wierzyciela, który nie chciał jednak podpisać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.