Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

rozwodowej. Sąd odpowiedział mi, że zgodnie z treścią art. 181 pkt 2 kpc sąd postanowi podjąć postanowienie na wniosek którejkolwiek ze stron - nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia, jeżeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2007

Śmierć pozwanego powoduje zawieszenie postepowania sądowego

Pozwana otrzymała wezwanie na rozprawę o eksmisje, lecz przed upływem terminu rozprawy zmarła. Czy w tej sytuacji może zapaść wyrok zaoczny (powód tego żąda), a jeżeli nie, to jakiego rozstrzygnięcia można się spodziewać?

Śmierć pozwanego przed zakończeniem sprawy (przed wydaniem orzeczenia) powoduje, że sprawa nie może dalej…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2011

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

powrotowi do przestępstwa. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi: od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Mój znajomy przebywa w zakładzie karnym. Czy jest możliwość aby została mu udzielona przerwa w wykonaniu kary. Powodem przerwy ma być uroczystość rodzinna. Jak długo może trwać taka przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności i czy osoba taka

Słowa kluczowe: kara, odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 września 2007

Opłata sądowa jest dokonana z chwilą wykonania przelewu

Sąd wezwał mnie pisemnie do uiszczenia opłaty podstawowej od apelacji w kwocie 30 zł w terminie 7 dni. Wezwanie otrzymałem 15 lipca br., a opłatę 30 zł uiściłem przekazem pocztowym dnia 21 lipca, czyli przed upływem 7 dni, albowiem termin 7 dni upływał 22 lipca. Sąd postanowieniem odrzucił moja apelację, albowiem kwota ta wpłynęła do sądu…

Słowa kluczowe: opłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Ponadto wynagrodzenie może być także wypłacane częściami jeżeli strony tak się umówiły. Zasadniczo wykonawcy nie przysługuje co zasady możliwość zatrzymania wynagrodzenia mimo nie wykonania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

chciała pozwać wykonawcę za szkody poniesione w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, będzie Pani musiała wykazać, że umowa została zawarta, jaki był jej zakres a także jakie prace zostały wykonane w sposób nieprawidłowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Windykacja kary za nieoddaną książkę

Otrzymałam dwa wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej, jedno dotyczy nie oddania książki do biblioteki (minęło 15 lat) i drugie dotyczy innej książki (minęło 12 lat). Z kilkanaście lat temu pamiętam, że w sprawie jakiegoś wyjaśnienia byłam w bibliotece. Książek tych nie posiadam i tak naprawdę, po takim długim okresie jest mi trudno coś…

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2007

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

wystąpienia wspólnika (art. 871 § 1 k.c.), albo w chwili rozwiązania spółki (art. 875 § 2 k.c.). Można natomiast wytoczyć powództwo o upoważnienie do zastępczego wykonania czynności, których wspólnik nie wykonał (art. 480 § 1 k.c.). Roszczenie o wniesienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Nie można pozbawić dłużnika wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania

Wolności sporządzona w Rzymie dnia 04 listopada 1950 roku w art. 1 Protokołu nr 4 stwierdza, że nikt nie może być pozbawiony wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania umownego. Konwencja ta została ratyfikowana przez Polskę i weszła w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.