Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawieszenie+wykonania+kary
Zawieszenie wykonania kary - Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do recydywisty (powrotu do przestępstwa), chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary. Art. 69 kodeksu karnego

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
  1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 kk (recydywa), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.
Art. 70 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie+wykonania+kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3087 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

pkt. 2 k.k. po upływie lat 15 od uprawomocnienia się wyroku skazującego. W doktrynie budzi wątpliwości kwalifikowanie biegu terminu przedawnienia wykonania kary w czasie gdy orzeczona kara nie może biec (z uwagi np. na zawieszenie jej wykonania lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Zatarcie kary grzywny

lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. W opisanym przez Pana stanie faktycznym kara grzywny nie jest karą samoistną a występuje obok kary pozbawienia wolności. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2014

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

. Oprócz postępowania w zakresie zmiany wyroku lub ułaskawienia, istnieje możliwość na etapie wykonania kary, poprzez jej zawieszenie lub odroczenie. W zakresie wykonania kary postępowanie wykonawcze zawiesza się w całości lub w części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Zatarcie skazania w razie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, czyli w 6 misięcy po upływie okresu zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Jednakże zgodnie z § 2 ww.artykułu - jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie

Słowa kluczowe: karne prawo, zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2006

Zatarcie skazania w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

faktycznym, z mocy prawa zatarcie skazania nastąpi po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby (zakończenia zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności), czyli nie wcześniej niż w dniu 21 lipca 2009 roku (przesuniecie okresu skazania wiąże się z nie

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolnosci w razie odmowy odroczenia jej wykonania

Mam wyrok pozbawienia wolności. Składałam dwa wnioski o odroczenie wykonania kary, gdyż od lat 4 przebywam wraz z córka poza granicą, gdzie pracuje, a córka uczy się. Z mężem pozostaje w nieformalnej separacji, od roku nie byłam w kraju. Moje

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

Sprawa rozwodowa została zawieszona z uwagi na nie stawiennictwo pozwanego. Ja chcę kontynuować sprawę rozwodową i jak najszybciej uzyskać rozwód po okresie zawieszenia postępowania. Zważywszy na fakt, że mogą zaistnieć okoliczności w postaci dalszej nieobecności drugiej strony np. wyjazd za granicę, mam pytanie kiedy po zawieszeniu sprawy rozwodowej…

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Odroczenie kary pozbawienia wolności

Zostałem skazany na 1.5 roku pozbawienia wolności za włamanie, w zawieszeniu na 4 lata. Przed końcem tych 4 lat zostałem ponownie skazany za włamanie. Napisałem wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2009

Kara ograniczenia wolności

miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonania pracy wskazanej przez sąd, ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary (art. 33 § 2 kk). Na podstawie art. 64 Kodeksu karnego wykonawczego - W razie niewykonania pełnego

Słowa kluczowe: ograniczenie wolności
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2006

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy. Druga strona, która ma obowiązek spełnić świadczenie wcześniej, może wstrzymać się ze spełnieniem

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 309 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.