Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawarcie ugody
Wyszukiwana fraza:

zawarcie ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 103 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

obaw o skierowanie sprawy do egzekucji, to zawarcie ugody w sprawie spłaty długu. W ugodzie takiej dłużnik zobowiązuje się względem wierzyciela do spłaty długu w ratach, w określonych terminach i wysokościach (np. w ratach miesięcznych). W przypadku

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

wierzyciela, aby wstrzymał procedurę windykacji i eksmisji, składając jednocześnie wniosek o zawarcie ugody w zakresie spłaty zadłużenia. Niestety jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na wstrzymanie procesu, to sprawa będzie skierowana do postępowania sądowego z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Umorzenie należności bez zgody wierzyciela nie jest możliwe

wystąpić do wierzyciela o zawarcie ugody w zakresie spłaty długu. W ugodzie takiej, dobrowolnie można zobowiązać się do spłaty długu w określonych ratach. W obu sytuacjach jednak zawsze potrzebna jest zgoda wierzyciela. Panu przysługiwać w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006

Jak odzyskać pożyczkę zawartš ustnie bez żadnego potwierdzenia

Pan w stanie je jeszcze uzyskać. Może Pan np. wezwać pisemnie dłużnika do spłaty takiej pożyczki albo zaproponować zawarcie ugody w tej sprawie (być może odpisze Panu, potwierdzajšc sam fakt udzielenia pożyczki). Może Pan także w obecnoœci œwiadka

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008

Spłata zobowiązania z pominięciem firmy windykacyjnej

uwagi na wykup od wierzyciela (banku) Pańskiego długu sama stała się Pana wierzycielem. Tak czy inaczej może Pan zaproponować wierzycielowi (bankowi albo firmie windykacyjnej) zawarcie ugody w zakresie spłaty długu. Biorąc pod uwagę Pana dobrą wolę oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Podeszły wiek lub brak środków nie zwalnia dłużnika z długu

możliwość wystąpienia do wierzyciela z wnioskiem o zawarcie ugody, w której wierzyciel takiej ulgi w spłacie udzieli. W przeciwnym wypadku wierzyciel może domagać się całości długu albowiem orzeczenie zasądzające to roszczenie prawdopodobnie jest prawomocne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Egzekucja z wyroku karnego

jednocześnie starając się uniknąć kosztów egzekucji, pozostaje Pani zawarcie ugody z wierzycielem za jego zgodą, w której to ustalicie Państwo wspólnie harmonogram i tryb spłat. W takim wypadku zgodnie z art. 820 oraz 825 Kodeksu postępowania cywilnego, jeśli

Słowa kluczowe: egzekucja, wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Mediacja w sprawie o rozwód nie jest obligatoryjna

będzie prowadzona decyduje sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie. Celem mediacji w sprawach o rozwód i separację jest przede wszystkim pojednanie małżonków. Nie chodzi tu natomiast o zawarcie ugody między nimi, gdyż nie są to sprawy

Słowa kluczowe: mediacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

wystąpić do wierzyciela z wnioskiem o zawarcie ugody dotyczącej spłaty długu, a w razie braku zgody wierzyciela musiałby Pan go spłacić (np. zaciągając kredyt w innym banku). Nie ma jednak możliwosci bez uzgodnienia z właścicielem nieruchomości przejąć

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

.

Jeżeli sprawa jest w toku (nie został wydany wyrok w tej sprawie), może Pani złożyć wniosek do sądu o przesunięcie terminu rozprawy. W piśmie takim winna Pani zaznaczyć, że strony prowadzą obecnie pertraktacje ugodowe, których wynikiem ma być zawarcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 11 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.