Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazawarcie ugody
Wyszukiwana fraza:

zawarcie ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 103 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ugoda

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Art. 917 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Zawarcie ugody stanowi uznanie długu, a więc wówczas nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Nadto

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Ugoda z wierzycielem

przyszłości. Dokonywanie spłaty zadłużenia uwiarygodnia także Państwa w przypadku złożenia wniosku do sądu o zawarcie ugody przed sądem (w przypadku gdyby wierzyciel wniósł sprawę na drogę postępowania sądowego). Sąd wówczas może próbować nakłonić

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Ugoda z wierzycielem

dłużnika, a w tym przypadku do Pańskiego majątku należeć będą rzeczy służące do wykonywania działalności gospodarczej (np. komornik będzie mógł zająć Pański rachunek bankowy). Zawarcie ugody powoduje, że dług przestaje być wymagalny w całości, a w

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Zawarcie ugody wpływa na istniejące roszczenie pomiędzy stronami, w szczególności w zakresie przedawnienia roszczenia (dochodzi do uznania długu, co powoduje przerwanie

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

odpowiednią jej formą), od spełnienia których uzależnione jest uznanie ważnego dokonania czynności określonego typu. Zawarcie ugody w toku sprawy sądowej W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

jednocześnie wniosek o zawarcie ugody w zakresie spłaty zadłużenia. Niestety jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na wstrzymanie procesu, to sprawa będzie trwała nadal. Należy jednak zaznaczyć, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Ugodę można zawrzeć także przed sądem odwoławczym

się one do Pani udziału w tej sprawie. Po umorzeniu postępowania przez sąd wyrok sądu I instancji w stosunku do Pani się uprawomocni i będzie podlegał wykonaniu. Z tego punktu widzenia najkorzystniejsze dla Pani było by zawarcie ugody przed sądem ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Uprawnienia w przypadku naruszenia dóbr osobistych

odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Możliwe jest także zawarcie ugody ze sprawcą (postępowanie cywilne), na

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

postępowania windykacyjnego wobec Banku. Jedyna możliwość jaka Panu przysługuje to zawarcie z Bankiem ugody na spłatę zadłużenia, ale oczywiście Bank musi wyrazić zgodę na taką ugodę. W ugodzie może Pan zaproponować Bankowi jako zabezpieczenie spłaty

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 11 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.