Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazasady przy
Wyszukiwana fraza:

zasady przy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2213 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Aby dokonać zbycia nieruchomości należy uporządkować stan prawny w księdze wieczystej

dziedziczenia. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, mogących być spadkobiercami ustawowymi bądź też testamentowymi. Jednocześnie notariusz poucza osoby biorące udział w

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

sygn. akt I ACa 1007/00, zbliżone pod względem merytorycznym w swojej treści stosunki społeczne, jakimi są najem i użyczenie, powinny być traktowane przez prawo w sposób podobny. Takie podejście jest jedną z form realizacji konstytucyjnej zasady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Zajęcie rachunku bankowego spółki cywilnej w postępowaniu administracyjnym

tytułu wykonawczego wystawionego przez wierzyciela, według ustalonego wzoru. Tytuł ten winien zawierać odpowiednie dane wskazane w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy czym należy wskazać, iż stosownie do art. 26 ustawy z

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2010

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

, np. przez analizę stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem "Alcomat" lub innym o podobnym działaniu. Instytut Ekspertyz Sądowych opracował "Zasady przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości

Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Przepis ten wskazuje zatem na dwa okresy ochronne, w zależności od stażu zakładowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

podziału.

W przypadku podziału majątku wspólnego istnieje domniemanie prawne, że o boje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wynika z tego domniemania, że co do zasady każdy z małżonków ma prawo do współwłasności we wszystkich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

postępująca wykorzystuje znaki towarowe dla osiągnięcia własnej korzyści. Wyjątkiem od tej zasady jest wykorzystywanie znaku towarowego w celu opisania cech i charakterystyki produktu, jego przeznaczenia, pochodzenia jego jakości etc. przy czym w mojej ocenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

najemcy? W jaki sposób należy przeprowadzić skutecznie procedurę przekazania prawa najmu (sprawa dotyczy gminy Wrocław)? Czy zarobki stanowią istotny czynnik do podjęcia decyzji przez właściciela lokalu o przeniesieniu prawa najmu?

Zasady wynajmowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Skutki rozwodu i separacji orzeczonej przez sąd są do siebie zbliżone

separacji lub rozwodzie. Przesłanki orzeczenia rozwodu zamieszczone zostały w art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRIO) i są nimi: zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przy separacji wystarczy jedynie przesłanka w postaci zupełnego

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 222 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.