Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazasady przy
Wyszukiwana fraza:

zasady przy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

art. 106 Krio (kodeks rodzinny i opiekuńczy), który pozwala sądowi na zmianę orzeczenia co do władzy rodzicielskiej lub co do sposobu jej wykonywania, w razie zmiany okoliczności, kierując się przy tym dobrem dziecka. Powyższe dotyczy również zmiany

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Rozporządzenie na wypadek śmierci

, zstępnym (czyli dzieciom, dalej wnukom…), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, przysługuje co do zasady połowa wartości udziału spadkowego, jaki by mu przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym. Gdyby uprawniony do

Słowa kluczowe: dziedziczenie, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2007

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

upiera się niezłomnie przy swojej opcji. Jak więc mam się zachować ewentualnie w sądzie?

Sprawy podziału majątku nie można rozpatrywać w zakresie poszczególnych składników majątku. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2007

Zaległy podatek od spadku

o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł. Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 6 ustawy, przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. Od tej chwili powstał obowiązek podatkowy po Pana stronie. Zgodnie z ówcześnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Zachowek należy się po śmierci spadkodawcy

pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Czyli co do zasady jeżeli Pana ojciec by

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2008

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

podatkiem dochodowym, przy czym kwota wolna od podatku w 2007 roku, wynosiła 3.015 zł, co oznacza, że jeżeli nie osiągnął Pan dochodu w tej kwocie, nie powstaje w stosunku do Pana obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Prowadzenie lub organizowanie

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Spadkobierca ma prawo do spadku

przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. W opisanym stanie faktycznym zatem Pana siostra może wystąpić w stosunku do Pana z takim roszczeniem. Domagać się może co do zasady ½ części

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 marca 2008

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił, jak i miejsce, w którym skutek według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Przyjęcie zasady wielomiejscowości rozszerza znacznie polską jurysdykcję w oparciu o zasadę terytorialności (Wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia 24

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy czynnościach prawnych między osobą, nad którą sprawuje opiekę a samym opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem (za wyjątkiem czynności prawnej polegającej na

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Skutki zbycia mieszkania wykupionego od gminy

mieszkania została wykupiona od gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (dalej ustawa). W przypadku udzielenia bonifikaty przy wykupie mieszkania przez gminę, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 222 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.