Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazarzut przedawnienia
 
Wyszukiwana fraza:

zarzut przedawnienia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 168 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Wreszcie niezależnie od wszystkich powyższych zarzutów, może Pan powołać się także ewentualnie na zarzut przedawnienia

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

wierzytelność uległa przedawnieniu, a weksel miał związek wyłącznie z tą wierzytelnością?

Zarzut przedawnienia jak najbardziej można podnieść. Sąd będzie go rozpatrywał biorąc pod uwagę cały materiał dowodowy w sprawie. Bieg przedawnienia w przypadku

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

stwierdzić, że jeżeli nie nastąpiło przerwanie lub zawieszenie biegu przedawniania można w opisanym stanie faktycznym powołać się na zarzut przedawnienia i odmówić spełnienia świadczenia. Jest to zatem uprawnienie dłużnika, który zamiast zaspokojenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Firma windykacyjna żądając spłaty długu winna wskazać podstawy takiego żądania

przedawnienia dłużnik może się powołać na zarzut przedawnienia roszczenia i odmówić jego spełnienia. Roszczenie przedawnione nie może być dochodzone na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2011

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

przedawnienia nie został prawidłowo przerwany roszczenie o zapłatę składki uległo przedawnieniu. Ponadto art. 819 par. 1 k. c. mówi jasno, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Zatem w tym przypadku można powalać się na zarzut

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Roszczenia o odsetki przedawniają się w okresie lat 3

przedawnienia , to odsetki jako świadczenie okresowe, które co do zasady ulega 3 letniemu przedawnieniu, mogą być nadal wymagalne z uwagi na przerywanie biegu przedawnienia. Jeżeli okres przedawnienia nastąpił, dłużnik może powołać się na zarzut

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2011

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

doręczoną, a tym samym postępowanie sądowe mogło się toczyć bez Pana udziału. Gdyby korespondencja była przez Pana odebrana w terminie miał Pan możliwość w tym wypadku powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia albowiem w ciągu 2 lat przedawniają się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

. Ponadto zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego Mając powyższe na uwadze, może Pani obecnie dochodzić roszczenia chyba, że pracodawca powoła się na zarzut jego przedawnienia. Najwłaściwszym jednak byłoby uzyskanie od pracodawcy zrzeczenie się korzystania z

Słowa kluczowe: prawo pracy, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2006

Niezapłacona składka ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach

). W opisanym zatem stanie faktycznym, powinien Pan powalać się na zarzut przedawnienia roszczenia. Roszczenie przedawnione nie musi być spełnione, ale trzeba podnieść zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie dłużnika a nie jego obowiązek. Bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Wezwanie do zapłaty przedawnionego roszczenia

zatem nie wszczęto przeciwko Panu sprawy sądowej, ani długu Pan nie uznał (np. w jakimś piśmie przyznał Pan że dług jest ale nie będzie Pan za niego płacił), to roszczenie uległo przedawnieniu. Na zarzut przedawnienia jednakże należy się powołać

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 17 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.