Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazarzut przedawnienia roszczeń
 
Wyszukiwana fraza:

zarzut przedawnienia roszczeń

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 117 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń o odsetki

dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli chodzi o eksmisję, to dla postępowania o opróżnienie lokalu (eksmisja), nie ma znaczenia dług. Postępowanie o eksmisję prowadzone jest w przypadku gdy osoba zamieszkująca

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

wierzytelność uległa przedawnieniu, a weksel miał związek wyłącznie z tą wierzytelnością?

Zarzut przedawnienia jak najbardziej można podnieść. Sąd będzie go rozpatrywał biorąc pod uwagę cały materiał dowodowy w sprawie. Bieg przedawnienia w przypadku

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym

Słowa kluczowe: przedawnienie, ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

. Przedawnienie roszczenia Nadto należy stwierdzić, że roszczenie takie mogło już ulec przedawnieniu . Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Pani nie skieruje, to po tym terminie może Pani uchylić się od spełnienia takiego świadczenia powołując się na zarzut przedawnienia (roszczenia przedawnione nie mogą być dochodzone na drodze sądowej). Natomiast roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Bank ma ograniczony czas na dochdzenie swoich roszczeń

, gdyż w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2010

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Reasumując, jeżeli zachodzą przesłanki do ustalenia, że roszczenie jest już przedawnione, może Pan złożyć oświadczenie o powołaniu się na zarzut

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Niezapłacona składka ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach

). W opisanym zatem stanie faktycznym, powinien Pan powalać się na zarzut przedawnienia roszczenia. Roszczenie przedawnione nie musi być spełnione, ale trzeba podnieść zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie dłużnika a nie jego obowiązek. Bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

kiedy mogę wnieść pozew o odszkodowanie z powodu naruszenia moich praw autorskich?

Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 12 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.