Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazarzut przedawnienia roszczeń
 
Wyszukiwana fraza:

zarzut przedawnienia roszczeń

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 117 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wzór oświadczenia o powłaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia wobec banku Millenium

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Powołanie się na przedawnie roszczenia wobec banku

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, kredyt, oświadczenie
Data utworzenia: 1 listopada 2012

Wzór oświadczenia pracownika o odmowie naprawienia szkody z uwagi na przedawnienie roszczenia pracodawcy

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Oświadczenie pracownika o powłaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy

Data utworzenia: 1 listopada 2012

Powołanie się na przedawnienie

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Powołanie się na przedawnienie

Data utworzenia: 12 stycznia 2014

Wzór dokumentu: Powołanie się na przedawnie roszczenia wobec banku

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Powołanie się na przedawnie roszczenia wobec banku

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, kredyt, oświadczenie
Data utworzenia: 1 listopada 2012

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Przedawnienie roszczeń

roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, może odmówić zapłaty. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem lat 10, a

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Firma windykacyjna żądając spłaty długu winna wskazać podstawy takiego żądania

przedawnienia dłużnik może się powołać na zarzut przedawnienia roszczenia i odmówić jego spełnienia. Roszczenie przedawnione nie może być dochodzone na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2011

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Wreszcie niezależnie od wszystkich powyższych zarzutów, może Pan powołać się także ewentualnie na zarzut przedawnienia

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

. Co do zasady, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć. Prawo cywilne w szczególnych przypadkach przewiduje krótsze terminy przedawnienia roszczeń (np. z umowy ubezpieczenia 2 lata, roszczenia związane z

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

. Ponadto zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego Mając powyższe na uwadze, może Pani obecnie dochodzić roszczenia chyba, że pracodawca powoła się na zarzut jego przedawnienia. Najwłaściwszym jednak byłoby uzyskanie od pracodawcy zrzeczenie się korzystania z

Słowa kluczowe: prawo pracy, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 12 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.