Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazarząd spółdzielni
 
Wyszukiwana fraza:

zarząd spółdzielni

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 40 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

powodującą nawiązanie takiego stosunku pracy, albowiem przepisy kodeksu spółek handlowych takiego skutku nie przewidują. Również przepisy prawa spółdzielczego nie stanowią podstawy do nawiązania stosunku pracy z członkiem spółdzielni. Zgodnie z wyrokiem Sądu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

przypadku sprawowania mandatu na postawie powołania, nie jest zawierana żadna inna umowa z członkiem zarządu dotycząca jego wynagrodzenia. Organ powołujący zarząd, ustala również w uchwale wynagrodzenie jakie członek zarządu otrzymuje w zamian za sprawowanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

Jestem akcjonariuszem w spółce akcyjnej, w której jednak nie mam większości. Nie jest to także spółka publiczna notowana na giełdzie. Chciałbym jednak uzyskać od zarządu informację w zakresie aktualnej sytuacji spółki. Czy zarząd ma obowiązek

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

odwołać się od tej decyzji do Zebrania Przedstawicieli, które jest najwyższym organem spółdzielni.

Art. 35 ustawy prawo spółdzielcze (dalej PrS) określa, iż członka organu (walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza) powołuje się poprzez wybory do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni i mam pytanie czy członek spółdzielni może występować na zgromadzeniu spółdzielni poprzez pełnomocnika. W statucie spółdzielni jest zapis, że członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Z pokwitowania zapłaty wynika fakt dokonania zapłaty

, pokwitowanie winno być podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu wierzyciela. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej osobami, które działają w imieniu spółdzielni jest zarząd. Zarząd składa oświadczenie zgodnie z ustanowioną reprezentacją (co do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2011

Umowa o przydział mieszkania spółdzielczego

. Co do zasady, w stosunku do członków przyjętych w poczet spółdzielni, zarząd winien jest dokonać zawarcia z członkiem spółdzielni umowy określającej kolejność przydziału lokalu w budynku wielorodzinnym. Kolejność tę określa numer umowy. Umowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 września 2010

Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

podstawie umowy o pracę lub powołania, jest innym stosunkiem prawnym niż powołanie do organów statutowych takich jak zarząd. Członek zarządu może być (ale nie musi) jednocześnie pracownikiem spółdzielni. Może łączyć go jedynie cywilnoprawny stosunek związany

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 listopada 2008

Nie wszystkie pełnomocnictwa spółdzielnia wpisuje do Krajowego Rejestru Sądowego

kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Z powyższego przepisu wynika, że zarząd

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 lipca 2009

Przekształcenie najmu w lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego i w prawo własności

roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeżeli spełnia Pan choć jeden z tych warunków, zarząd spółdzielni nie może odmówić przyjęcia w poczet członków. Nie może Pan jednak w żaden

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.