Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazarząd spółdzielni
 
Wyszukiwana fraza:

zarząd spółdzielni

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 40 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

nowelizacji, jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w drodze uchwały, to zarząd spółdzielni dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2007

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego

, które mogłyby zmusić zarząd spółdzielni do wyrażenia zgody. W przypadku opróżnienia lokalu, konieczne jest złożenie powództwa, na podstawie którego sąd wydaje wyrok nakazujący eksmisję. Orzekają opróżnienie lokalu sąd orzeka także o uprawnieniu do

Słowa kluczowe: eksmisja, mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Podział wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie

Przed zawarciem związku małżeńskiego posiadałam książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem mieszkaniowym. W czasie małżeństwa mój mąż otrzymał mieszkanie zakładowe, którym był głównym najemcą. Po jakimś czasie przeszło ono pod zarząd spółdzielni

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 września 2008

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

(art. 4 ust. 6 ustawy), za opłaty, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008

Czym się zajmuje zarząd spółdzielni?

Zarząd spółdzielni spełnia w zasadzie dwie funkcje: kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje jej na zewnątrz. Do zarządu należy również podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom.

Data utworzenia: 7 listopada 2014

Umowy zawierane przez zarząd spółdzielni

W związku z wymaganiem, aby fundusze własne banków spółdzielczych do dnia 31 grudnia 2000 r. osiągnęły wysokość równą 300 000 euro osiem sąsiadujących ze sobą banków spółdzielczych przystąpiło do siebie nawzajem w celu spełnienia powyższego wymagania. Oświadczenia o przystąpieniu złożyły zarządy banków, zastrzegając przy tym, że…

Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Przymusowy zarząd w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie dwóch aktów prawnych – ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 4 października 2013

Zarząd nieruchomością wspólną

współwłasność spółdzielni mieszkaniowej oraz właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy niekoniecznie są członkami tej spółdzielni jest zgodne z konstytucją.

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2010

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 października 2013

Zasady łączenia się spółdzielni

spółdzielni, dalszym funkcjonowaniem oraz ustaniem ich bytu prawnego reguluje ustawa – Prawo spółdzielcze. W dobie doniosłego dyskursu nad celowością istnienia omawianych, wywodzących się z poprzedniej epoki, tworów prawnych oraz sporadycznie występujących

Data utworzenia: 19 września 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.