Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazakaz prowadzenia działalności gospodarczej
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 55 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Środek karny

Środkami karnymi są: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności

Słowa kluczowe: środek karny
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Zakaz konkurencji musi być określony w umowie zawartej z pracownikiem

lub poprzedniego pracodawcę za konkurenta. Jeżeli chodzi o sam zakres obejmujący zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, to zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 24.10.2006

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu nieletnim

sprawcy, może także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Reasumując, impreza może się odbyć zgodnie z posiadanym zezwoleniem na jej przeprowadzenie, jeżeli wymaga takiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

ściganych z oskarżenia prywatnego, 5. nie spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej, 6. nie został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

koncesje, zezwolenia itp. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej po przekształceniu w przedsiębiorcę jednoosobowego jest rozliczenie z występującym wspólnikiem lub jego spadkobiercami. Rozliczenie to powinno nastąpić według wartości bilansowej

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Zakończenie upadłości to nie koniec kłopotów

Celem postępowania upadłościowego jest doprowadzenie do spłaty jak największej ilości zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów w toku prowadzonej działalności. Po spieniężeniu składników masy upadłości i rozdzieleniu tak uzyskanych funduszy na

Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Rzecznik nie będzie mógł sobie dorabiać

Sejm w dniu 16 września 2011 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Po ogłoszeniu ustawa wejdzie w życoe.

Data utworzenia: 19 października 2011

Środki zabezpieczające w prawie karnym

Środek zabezpieczający stosuje się zamiast kary wobec sprawcy czynu zabronionego, który nie podlega odpowiedzialności karnej z powodu niepoczytalności lub znikomej społecznej szkodliwości czynu, albo jeśli orzeczenie kary byłoby oczywiście niecelowe z uwagi na zaburzenia psychiczne, które wpłynęły na popełnienie przez niego przestępstwa.

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Orzeczenie zakazu prowadzenie działalności gospodarczej

Kodeks karny w treści art. 39 przewiduje szereg różnych środków karnych, wśród których możemy znaleźć zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Data utworzenia: 30 października 2012

Likwidacja działalności gospodarczej

Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje jej likwidacji w świetle prawa. Przedsiębiorca, który chce zakończyć swoją działalność gospodarczą musi bowiem dokonać wszystkich niezbędnych formalności i rozliczyć się z

Data utworzenia: 18 marca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.