Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazajęcie majątku dłużnika
Wyszukiwana fraza:

zajęcie majątku dłużnika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik może zająć ruchomości będące w posiadaniu dłużnika

dokonując egzekucji z majątku dłużnika, co do zasady może dokonać zajęcia wszelkich rzeczy ruchomych, które znajdują się w posiadaniu dłużnika. Dłużnik lub osoba, do której zajęta ruchomość należy może nie zgadzać się na ich zajęcie wskazując, że nie

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, komornik, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2012

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

postaci faktur imiennych lub umów sprzedaży). Dokonanie takich czynności w pewnym zakresie powinno uchylić ewentualne zajęcie ruchomości nie należących do dłużnika, jednakże nie gwarantuje to całkowitego uchylenia takich czynności. Gdyby komornik dokonał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

majątku dorobkowego małżonków. W tym przypadku jednak ustawodawca zapewnił ochronę, polegającą na tym, że małżonek dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, może się bronić przed zajęciem jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

egzekucji sposobu prowadzenia egzekucji. Oznacza to w praktyce, że z uwagi na doniosłość prawną roszczeń alimentacyjnych komornik jest zobowiązany do prowadzenie egzekucji ze wszystkich składników majątku dłużnika, a zatem również z ruchomości czyli

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

konsekwencją przyjęcia zasady, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji z całego majątku dłużnika i tylko z tego majątku. Nie można skierować egzekucji do rzeczy będącej współwłasnością dłużnika i osoby trzeciej. Jednakże w sprzeczności z tym przepisem stoi

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

faktycznym, przede wszystkim należy zaznaczyć, że dokonane przez organ egzekucyjny zajęcie jest skuteczne z prawnego punktu widzenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 848 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z przepisu tego wynika obowiązek świadczeń

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

. Oczywiście, co do długów powstałych przed dokonaniem rozdzielności majątkowej to wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego. Jednak aby wierzyciel dłużnika będącego w związku małżeńskim mógł domagać się zaspokojenia z majątku stanowiącego

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Zajęcie rachunku bankowego spółki cywilnej w postępowaniu administracyjnym

Najwyższy w wyroku z dnia 17 stycznia 2007 roku sygn. akt II CSK 321/06 stwierdził, że dopóki trwa stosunek prawny spółki wspólność łączna majątku wspólnego jest nienaruszalna (art. 863 k.c.). Zajęcie rachunku bankowego spółki , gdzie znajdują się środki

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2010

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji z całego majątku dłużnika i tylko z tego majątku. Nie można skierować egzekucji do rzeczy będącej współwłasnością dłużnika i osoby trzeciej. Wskazany przez sąd art. 891 1 § 1 k.p.c. stoi w sprzeczności z

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.