Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazadatek
Zadatek -

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony - art. 394 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

zadatek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 35 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

DOCX PDF

Umowa przedwstępna kupna - sprzedaży mieszkania

Data utworzenia: 7 czerwca 2011

Zadatek

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek

Data utworzenia: 4 października 2006

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Na tej podstawie można żądać zwrotu przekazanej zaliczki. Gdyby jednak zamiast zaliczki przy zawarciu umowy przekazany został zadatek, to w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Błędy w oznaczeniu zaliczki i zadatku w umowie

treści umowy zawarty jest zapis, że kupujący wpłaca zadatek, a nie zaliczkę. Moje pytanie zmierza do tego, czy, mimo tak wadliwie sporządzonej umowy przedwstępnej, biorąc pod uwagę zapisy Kodeksu Cywilnego, a zwłaszcza art.394, mogę wyegzekwować od

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2006

Zadatek dany przy zawarciu umowy

Jeśli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawarty jest zapis, że strony ustaliły, że w razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po

Słowa kluczowe: zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Ustna umowa przedwstępna a zadatek

umowę na wynegocjowanych warunkach. Zabezpieczeniem jej zawarcia może być zadatek, który podlega zwrotowi na warunkach ustalonych przepisami kodeksu cywilnego. Taki właśnie przypadek mamy w Państwa sytuacji, prowadzili Państwo negocjacje w sprawie

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna, zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

rt. 394 § 1 k.c. w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek (nie zaliczka) dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania

. Wraz z podpisaniem umowy przedwstępnej można określić, że zapłaci Pani zadatek w wysokości zadeklarowanej tj. 50 tys. zł. W przypadku gdyby właściciele mieszkania wycofali się z zawarcia umowy właściwej, będzie Pańi mogła żądać zawarcia takiej umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

do zatrzymania częściowo spełnionego świadczenia przez kupującego (odmiennie z reguły uregulowany jest zadatek). W praktyce pojawia się jednak problem ustalenia terminu przedawniania się roszczenia kupującego o zwrot uiszczonej zaliczki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.