Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazażalenie do sądu na komornika
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 39 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o wyłączenie komornika

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Zawieszenie w czynnościach komorniczych

zawieszeniu komornika w czynnościach przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Do rozpoznania zażalenia stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

samym w myśl art. 376 pkt. 5 k.p.c. powoduje nieważność postępowania. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winna Pani wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu i złożyć zażalenie na wydane postanowienie o przysądzeniu własności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Skarga na czynności komornika

Jak mogę wnieść skargę na czynności komornika?

Na czynności komornika na podstawie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego przysługuje skarga do sądu rejonowego. Do rozpoznania skargi właściwy jest sąd…

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2006

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

konsolidacyjnego lub hipotecznego). Może Pan złożyć skargę na czynności komornika, jednakże będzie to miało jedynie skutek przedłużenia postępowania. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

czynności. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności doręcza komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. Postanowienie winno zawierać pouczenie dla dłużnika, że może on w terminie 7 dni wnieść do sądu zażalenie na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

Komornik odmówił zawieszenia postępowania a sąd oddalił skargę na czynność komornika. Dłużnik wniósł zażalenie do Sądu Okręgowego. Komornik oznajmił, że ma pieniądze ale mi nie wypłaci z ostrożności procesowej. Faktycznie zawiesił egzekucję. Zażądałem…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

procesowymi. Kwestia skargi na czynności komornika została uregulowania w art. 767 § 1 k.p.c. zgodnie z którym, na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ustawodawca określa, że w razie…

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

oszacowania była zbyt niska, przysługiwało Panu prawo zaskarżenia opisu i oszacowania do sądu. Prawo zaskarżenia postanowienia dot. przybicia określone jest w art. 997 Kpc, w myśl którego, na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.