Kalendarz przedsiębiorcy: 20-07-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazażalenie do Sądu Najwyższego
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 65 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

W 2009 roku Sąd Okręgowy oddalił moje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dotyczące unieważnienia przybicia licytacyjnego w formie niezaskarżalnego postanowienia. W uzasadnieniu Sąd napisał, że można by rozpatrywać uchylenie przybicia tylko w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Kasacja od postanowienia odmawiającego usunięcie danych z Centralnego Rejestru Skazanych nie przysługuje

do Sądu Najwyższego. W przypadku postanowienia o odmowie zatarcia skazania kasacja nie przysługuje. Podstawą prawną zatarcia skazania jest art. 107 kodeksu karnego. Zgodnie z § 4 tego przepisu, w razie skazania na grzywnę albo karę

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

orzeczenia są bezskuteczne. Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego także Państwu nie przysługuje jako, że nie wyczerpali Państwo instancyjnej ( zaskarżenie orzeczenia do drugiej instancji) drogi zaskarżenia wydanego przez sąd orzeczenia. Porady prawne

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

czynności. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności doręcza komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. Postanowienie winno zawierać pouczenie dla dłużnika, że może on w terminie 7 dni wnieść do sądu zażalenie na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

upoważnia go do jej zajęcia zgodnie z art. 845 § 2 k.p.c. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 roku sygn. akt IV CR 550/90). Samo powództwo z art. 841 k.p.c. o zwolnienie zajęcia nie może być oparte na twierdzeniach, że dokonano zajęcia przedmiotu nie

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

kasacji do sądu najwyższego. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego kasacja przysługuje od wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie (jeżeli apelacji od wyroku sądu I instancji by Pan nie wniósł, kasacja Panu nie przysługuje). Termin do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Czy aplikant jest obrońcą?

Czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu przepisów procedury karnej o zatrzymaniu dokumentów zawierających tajemnice? Sąd Najwyższy o tym przesądzi.

Kategoria: Młody Prawnik
Data utworzenia: 9 września 2011

W jakim terminie należy wnieść zażalenie w postępowaniu cywilnym?

Zażalenie jest zwyczajnym środkiem odwoławczym, przewidzianym przepisami postępowania cywilnego. Wniesienie zażalenia wstrzymuje uprawomocnienia się orzeczenia oraz co do zasady powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji.

Data utworzenia: 15 kwietnia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.