Kalendarz przedsiębiorcy: 25-04-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazażalenie do Sądu Najwyższego
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 65 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe
prawo transportowe, Karta Nauczyciela
odszkodowania, windykacje, obsługa firm.
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

W 2009 roku Sąd Okręgowy oddalił moje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dotyczące unieważnienia przybicia licytacyjnego w formie niezaskarżalnego postanowienia. W uzasadnieniu Sąd napisał, że można by rozpatrywać uchylenie przybicia tylko w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Kasacja od postanowienia odmawiającego usunięcie danych z Centralnego Rejestru Skazanych nie przysługuje

do Sądu Najwyższego. W przypadku postanowienia o odmowie zatarcia skazania kasacja nie przysługuje. Podstawą prawną zatarcia skazania jest art. 107 kodeksu karnego. Zgodnie z § 4 tego przepisu, w razie skazania na grzywnę albo karę

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

orzeczenia są bezskuteczne. Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego także Państwu nie przysługuje jako, że nie wyczerpali Państwo instancyjnej ( zaskarżenie orzeczenia do drugiej instancji) drogi zaskarżenia wydanego przez sąd orzeczenia. Porady prawne

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

czynności. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności doręcza komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. Postanowienie winno zawierać pouczenie dla dłużnika, że może on w terminie 7 dni wnieść do sądu zażalenie na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

upoważnia go do jej zajęcia zgodnie z art. 845 § 2 k.p.c. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 roku sygn. akt IV CR 550/90). Samo powództwo z art. 841 k.p.c. o zwolnienie zajęcia nie może być oparte na twierdzeniach, że dokonano zajęcia przedmiotu nie

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

kasacji do sądu najwyższego. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego kasacja przysługuje od wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie (jeżeli apelacji od wyroku sądu I instancji by Pan nie wniósł, kasacja Panu nie przysługuje). Termin do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Czy aplikant jest obrońcą?

Czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu przepisów procedury karnej o zatrzymaniu dokumentów zawierających tajemnice? Sąd Najwyższy o tym przesądzi.

Kategoria: Młody Prawnik
Data utworzenia: 9 września 2011

W jakim terminie należy wnieść zażalenie w postępowaniu cywilnym?

Zażalenie jest zwyczajnym środkiem odwoławczym, przewidzianym przepisami postępowania cywilnego. Wniesienie zażalenia wstrzymuje uprawomocnienia się orzeczenia oraz co do zasady powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji.

Data utworzenia: 15 kwietnia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.