Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównazażalenie do Sądu Najwyższego
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 65 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpis z KRS czy pełnomocnictwo - co wcześniej?

wydanego według stanu z dnia 6 grudnia 2002 r. odpisu z rejestru nie wynika - zdaniem Sądu - czy wskazane w nim osoby były uprawnione do działania jako organ pozwanego w chwili udzielenia pełnomocnictwa procesowego w dniu 6 stycznia 2003 r. Sąd Okręgowy w W

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Termin zawity prawa materialnego

ten termin, udzielił przybicia na rzecz wierzyciela i nakazał pobranie z tego tytułu opłaty. Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenie powziął wątpliwość: Czy zakreślony w art. 984 § 2 k.p.c. termin do złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości podlega

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2010

Czym jest BTE?

BTE jest bankowym tytułem egzekucyjnym, stanowiącym podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji wobec określonej osoby – zadłużonego klienta banku. W poniższym artykule znajdziecie wyjaśnienie w jakich sytuacjach BTE może zostać wystawiony i jakie

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 17 marca 2014

Kiedy przysługuje skarga na czynności komornika?

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje także na zaniechanie ze strony komornika, czyli brak działania, do którego jest on zobowiązany.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

egzekucji. Następnie Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenie dłużnika powziął poważne wątpliwości i przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: Czy dla prowadzenia egzekucji na rzecz nabywcy wierzytelności objętej tytułem egzekucyjnym konieczne jest nadanie

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2009

Odwołanie od orzeczenia od wykroczenia

Postępowanie w sprawach o wykroczenia jest z zasady postępowaniem dwuinstancyjnym. Wyrok Sądu pierwszej instancji podlega zaskarżeniu w drodze wniesienia apelacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem.

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2011

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

odsetek za opóźnienie. Według tego Sądu, bank w niewłaściwy sposób określił wysokość odsetek w bankowym tytule egzekucyjnym, co uniemożliwiało weryfikacje prawidłowości ich obliczenia przez dłużnika. Bank zaakceptował oddalenie wniosku, co do kwoty

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 czerwca 2009

Czy można zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest zawsze wydawane przez właściwy sąd w sprawie. Ustawodawca dokładnie określił kiedy dokładnie można je wydać oraz czy podlega w ogóle jakiemukolwiek zaskarżeniu.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 2 listopada 2012

Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia

Fikcja doręczenia stosowana w przypadku nieustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce jest niezgodna z prawem UE.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2013

Były przedsiębiorca nie musi obawiać się rygorów postępowania gospodarczego

Powód wniósł pozew do sądu gospodarczego. Sąd stwierdził, że pozwana utraciła status przedsiębiorcy przed wniesieniem pozwu i przekazał sprawę do wydziału cywilnego wskazując, że sprawa wytoczona przeciwko osobie niemającej statusu przedsiębiorcy

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 kwietnia 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.