Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawznowienie postępowania
 
Wyszukiwana fraza:

wznowienie postępowania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 122 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

złożyć wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych apelacji a nie o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, jednakże w obydwu przypadkach z wykładni a contrario art. 168§1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) wnioskować należy, iż

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

kierować wniosek?

Skarga o wznowienie stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia przewidziany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Skarga ta jest dopuszczalna zgodnie z treścią art. 399 k.p.c. od prawomocnego orzeczenia sądu merytorycznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu (a rt. 429 k.p.c.). Reasumując, wniosek o wznowienie zawieszonego postępowania składa się w trakcie biegu zawieszenia, jednakże nie

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

dłuższego terminu. Czy można przyspieszyć wznowienie postępowania?

Stosownie do treści art. 181§2 Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub wskutek niestawiennictwa może być podjęte nie wcześniej niż po upływie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2007

Zmiana orzeczenia rozwodowego po jego uprawomocnieniu

, że sprawa o rozwód została prawomocnie zakończona i co do zasady korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Oznacza to, że nie może być ponownie prowadzone postępowanie sądowe w tej sprawie. Możliwe jest jedynie wznowienie postępowania

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Zmiana płatności alimentów - bezpośrednio do rąk osoby uprwnionej

wznowienie postępowania egzekucyjnego. Jednakże bez odpowiedniej zgody osoby, na rzecz której alimenty są egzekwowane przez komornika i złożenia przez nią stosownego wniosku do organu egzekucyjnego, bardzo trudno będzie egzekucje wstrzymać. Praktycznie w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Skutki braku zawiadomienia sądu o zmianie adresu zamieszkania

przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Obecnie wyrok się uprawomocnił i podlega wykonaniu. W przypadku prawomocnie zakończonego postępowania możliwa jest jedynie kasacja lub wznowienie postępowania karnego

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Kasacja od wyroku karnego

nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. Jeżeli wznowienie postępowania nie jest

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2007

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy, sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa. Możliwe jest także wznowienie postępowania, ale pod warunkiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

udziału w postępowania nie była od Pana niezależna. Za przyczynę taką można by uznać np. chorobę, która uniemożliwia uczestnictwo w rozprawie, a nie wyjazd poza granicę, gdyż był to przejaw Pana działania. Wznowienie postępowania z powodu nieważności (art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.