Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawysokość podatku
Wyszukiwana fraza:

wysokość podatku

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 519 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie prokurenta

samodzielną podstawę do ustalenia i wypłaty prokurentowi wynagrodzenia za czynności wchodzące w skład prokury. Uchwała taka winna zawierać wysokość wynagrodzenia oraz zasady związane z ustalaniem wynagrodzenia. Ma ona zbliżoną konstrukcję jak uchwała walnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Uprawnienie do zachowku

sama dla celów naliczenia podatku oszacują majątek. Z uwagi, że zalicza się Pan do I grupy podatkowej, w przypadku nabycia w wyniku spadku majątku do kwoty 9.637 zł, nie ma Pan obowiązku podatkowego. Ponad tą kwotę do kwoty 10.278 zł zapłaci Pan 3

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2006

Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł

sprawie nieujawnionych dochodów. Czy opisana sprawa podlega przedawnieniu, czy tez mogę spodziewać sie decyzji o zapłacie podatku. Chcę dodać, że nie miała miejsca żadna czynność egzekucyjna, o której zostałabym powiadomiona.

Przedawnienie

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 kwietnia 2008

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

podatek od darowizny lub spadku?

Wysokość ewentualnego podatku od spadku lub darowizny uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku dochodowym od spadków i darowizn, określa, że do poszczególnych grup

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej może odbyć się na podstawie zgodnego planu

zasadniczo wpływa na wysokość opłaty sądowej od takiego wniosku. Opłata sądowa od wniosku obejmujące podział majtku wspólnego małżonków zgodnie z art. 38 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest opłatą stałą (tzn

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Wynagrodzenie dla członka zarządu

o uchwałę ustalającą wynagrodzenie dla członka zarządu, to uchwała ta może określać wysokość przysługującego wynagrodzenia dla członka zarządu lub ustalać warunki jego obliczenia (np. uzależnione od wyników spółki). Wynagrodzenie takie może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej i kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

mojej osobie jest 100% pewnością, że mój brat nie będzie rościł praw do mieszkania? Jaka jest wysokość podatku od darowizny i czy w razie gdy darczyńca ma długi, to dokonanie darowizny ma jakieś skutki prawne dla niego?

Odpowiadając na Pani pytanie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

i rentach, ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, także sumy egzekwowane na mocy

Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 52 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.