Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawyroki
Wyszukiwana fraza:

wyroki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 134 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa użyczenia nieruchomości dla byłego małżonka

istotnie eksmisja matki z dzieckiem jest dość trudna, a praktycznie kończy się tym, że sąd orzeka o przyznaniu lokalu socjalnego dla eksmitowanych, który ma zapewnić gmina. Gniny jednak nie dysponują odpowiednimi lokalami stad wyroki eksmisyjne nie są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2007

Powód cywilny w postępowaniu karnym

. Sądy cywilne są związane wyrokami karnymi, nie wiążą ich karne wyroki uniewinniające. W przypadkach uniewinnienia sąd cywilny samodzielnie bada, czy oskarżony (uniewinniony przez sąd karny) dopuścił się czynu, który powoduje jego odpowiedzialność

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

Posiadam prawomocne wyroki sądu w sprawie cywilnej zobowiązujące mojego dłużnika do zapłaty. Dałem sprawę do komornika, jednakże komornik przez okres kilku miesięcy nie wyegzekwował nic. Wiem, że dłużnik posiadał pieniądze na rachunku w banku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

również z urzędu inne prawomocne wyroki dotyczące tego samego stosunku prawnego, Na podstawie opisu stanu faktycznego obecnie nie można stwierdzić, że zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania. W przedmiotowej sprawie winno zostać

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

posiedzenie, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności i nie złożył żadnych wyjaśnień, oraz wzmianka co do ogłoszenia wyroku. Ponadto zgodnie z art. 343 k.p.c. wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

ogólnych. W Polsce niezmiernie rzadko zapadają wyroki odszkodowawcze w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Najczęściej sądy orzekają zamieszczenie oświadczenia w mediach, a także przekazanie odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Stąd dość

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

wydawaniu wyroków zaocznych wystarcza zaznaczenie w aktach, że pozwany nie stawił się na posiedzenie, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności i nie złożył żadnych wyjaśnień, oraz wzmianka co do ogłoszenia wyroku. Wyroki zaoczne doręcza się

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Eksmisja następuje do pomieszczenia tymczasowego

pomieszczeniem tymczasowym , prawomocne orzeczenie eksmisyjne, w którym dłużnikowi nie przyznano prawa do lokalu socjalnego , nie może zostać wykonane. Ze względu na to, że art. 1046 § 4 k.p.c. nie przewiduje żadnych wyjątków, nie są również egzekwowane wyroki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Zniewaga jest karalna

żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. W Polsce niezmiernie rzadko zapadają wyroki odszkodowawcze w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Najczęściej sądy orzekają zamieszczenie oświadczenia w mediach, a także przekazanie odpowiedniej sumy na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Odpowiedzialność współmałżonka za długi związane z działalnością gospodarczą współmałżonka

zapłaty (zobowiązania z tytułu umowy leasingowej), te wyroki sądowe zostały wystawione na jego nazwisko. Nigdy firma leasingowa nie dochodziła swoich roszczeń ode mnie jako od żony, choć zobowiązanie to było wymagalne w 1999 roku. Chciałabym dodać, że jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 14 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.