Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawyrok sądu
Wyszukiwana fraza:

wyrok sądu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1333 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

Złożyłem apelację od wyroku I instancji i została odrzucona, bo była dzień po terminie. Odebrałem wyrok ale nie było tam żadnego pouczenia o terminach. Nadmienię, że nie miałem adwokata. Gdzie mogę złożyć skargę lub zażalenie?

Nie opisał o

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Orzeczenie sądu utrzymujące postanowienie prokuratora odmawiającego wszczęcia dochodzenia nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe

Sąd Rejonowy wydał prawomocny wyrok podtrzymujący postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia po moim wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa. Czy, jak i gdzie się od tego wyroku mogę odwołać? Czy otrzymam (z automatu) na piśmie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 marca 2010

Wydanie wyroku przez sąd rejonowy w sprawie zastrzeżonej do właściwości sądu okręgowego powoduje nieważność postępowania

rejonowy stanowi przesłankę nieważności postępowania, o której mowa w art. 379 pkt. 6 k.p.c. Tym samym w naszej ocenie sąd okręgowy rozpoznający apelację winien uchylić wyrok sądu I instancji jako wydany z naruszeniem prawa. Jarosław Olejarz Radca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

do samodzielnej egzystencji, co w szczególności w dzisiejszych czasach oznacza uzyskanie odpowiedniego do możliwości dziecka wykształcenia ( Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.09.2001 roku sygn.. akt III SA 974/00). Rodzice

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Uznanie wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii

wyroku zasądzającego alimenty, należy złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia sadu polskiego do sądu państwa obcego, w którego okręgu zamieszkuje dłużnik, wraz z załącznikami w postaci:  uwierzytelnionego odpisu orzeczenia stwierdzającego, że wyrok

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

Zapis na sąd polubowny

wtedy, gdy sąd polubowny orzekł o swej niewłaściwości (art. 1065 kodeksu postępowania cywilnego). Na wyrok sądu polubownego służy Panu skarga do sądu powszechnego, jeżeli: brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Kasacja

praktycznie droga sądowa została wyczerpana. Wyrok sądu I instancji został podtrzymany przez sąd odwoławczy II instancji. Jest jeszcze środek nadzwyczajny w postaci kasacji wyroku (art. 519 kpk - Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2006

Egzekucja nawiązki z wyroku karnego

, że wyrok nie jest przez skazanego wykonywany. Może Pan przed skierowaniem pisma do sądu wysłać wezwanie do zapłaty skazanemu, aby w określonym terminie uregulował zapłatę kwoty orzeczonej przez sąd, a jeżeli nie dokona zapłaty orzeczonej kwoty to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Egzekucja roszczenia cywilnego z wyroku karnego

dysponuje. Czy powinienem wystąpić do sądu o jakiś odpis wyroku? Rozumiem, że skoro nie dostałem żadnej informacji to wyrok się uprawomocnił i pozwana się od niego nie odwołała? Czy też muszę to jeszcze jakoś sprawdzić?

Wyrok wydany przez sąd karny

Słowa kluczowe: egzekucja, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

Dnia 19-04-2006 roku wygrałem sprawę sądową z pracodawcą w Sądzie Pracy o wypłacenie zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Sąd wydał wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności. Proszę doradzić mi jak dalej mam pokierować tę sprawę

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 134 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.