Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawypowiedzenie umowy przez pracownika
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 202 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - uchylenie się od skutków oświadczenia woli

pracę za porozumieniem stron jest możliwe tylko wówczas, gdy jest zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika w zakresie rozwiązania umowy o pracę w tym trybie. W przypadku oświadczenia woli złożonego pod wpływem np. groźby, czy też błędu, albo innej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 grudnia 2006

Odszkodowanie dla pracownika za szkodę związaną z nieprzyjęciem do pracy po procesie rekrutacji

zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Samo pojęcie "rokowania" nie zostało zdefiniowane w przepisach prawnych i tylko na niektóre cechy składające się na jego treść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

wyeliminowania go z zespołu współpracowników (celem pracodawcy może być złożenie przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy o pracę). Podobna sytuacja występuje gdy, pracodawca poleca wysoko wykwalifikowanemu i doświadczonemu pracownikowi wykonywanie zadań

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zawarta przez pracownika umowa o pracę określa granicę wykonywanej przez pracownika pracy, tj. w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

zawierać postanowień miej korzystnych niż te, które zawierają przepisy prawa pracy, może natomiast być mniej korzystny od poprzednio obowiązującego układu zbiorowego, Podpisanie przez pracownika aneksu do umowy stanowi w istocie wyrażenie przez niego zgody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

roku, syg. akt I PK 276/04, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 1 k.p. Rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

stanowi wystarczającą przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę [2] . Reasumując, w opisanym stanie faktycznym wykonywana działalność przez Panią jako pracownika niewątpliwie jest działalnością konkurencyjną w stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje w przypadku przejściem na rentę lub emeryturę

Z końcem roku 2008 roku zostałem zwolniony z pracy z winy pracodawcy. Od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę przebywałem przez dziewięć miesięcy na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Po tym okresie przyznano mi prawo do renty z tytułu

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 marca 2010

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

, sąd rozwiązał małżeństwo, jednocześnie ustalając sposób korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania (de facto z mieszkania służbowego). Po otrzymaniu wyroku, była współmałżonka pracownika zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na stały meldunek

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 21 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.