Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawypowiedzenie umowy przez pracownika
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 202 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

działania zmierzającego do poniżenia i zdyskredytowania pracownika. Naruszenie to może być przesłanką rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. Jeżeli chodzi o samo wypowiedzenie umowy

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

z dokształcaniem w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę, nie może on żądać takiego zwrotu. Jest to tym bardziej uzasadnione, że przepisy przedmiotowego Rozporządzenia wskazywały tylko maksymalny okres w jakim pracownik był zobowiązany

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

przez pracodawcę. Pracownik, który otrzymuje wypowiedzenie zmieniające ma w zasadzie dwie możliwości – przyjąć nowe warunki lub odmówić ich przyjęcia. Warunkiem bowiem dokonania wypowiedzenia zmieniającego jest przedstawienie przez pracodawcę na piśmie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Zmiana umowy z całego na część etatu

Jestem zatrudniona na cały etat. Pracodawca chce zmienić mi umowę na część etatu tj. ¾. W ten sposób ma ograniczyć koszty ale nie będzie znacznych zwolnień w naszym zakładzie pracy. Czy zmiana takiej umowy niesie dla mnie jakieś ryzyko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2013

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zawsze przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy, o czym pracodawca winien pracownika pouczyć. Pracownik w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku zatrudnienia, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

dokonania zmiany warunków pracy i płacy pracownika powinien wypowiedzieć dotychczasowe warunki jego zatrudnienia i zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikowi na piśmie. Wypowiedzenie dokonywane jest obowiązkowo na piśmie w którym pracodawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

odróżnić od wypowiedzenia zmieniającego, które zostało uregulowane w art. 43 k.p. (kodeksu pracy). W szczególności w razie odmowy przez pracownika zawarcia porozumienia (tj. przyjęcia zaproponowanych warunków) umowa o pracę nie rozwiązuje się, nie następuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy

Jak wystawić świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy? W grudniu 2009 roku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, a w marcu 2010 podjęcie pracy na podstawie przywrócenia przez sąd

Słowa kluczowe: świadectwo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający zakład do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ochrona przewidziana w art. 41 KP polega na zakazie złożenia przez zakład pracy

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 21 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.