Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawypowiedzenie umowy przez pracownika
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 202 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałej choroby

wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kp, jest uprawnieniem pracodawcy, co oznacza, że może, ale nie musi z niego korzystać. Przepis ten nie powoduje, że jeśli upłyną okresy chroniące pracownika

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 października 2007

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

), pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które…

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Jak powinien brzmieć powód wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

oświadczenia pracodawcy - czyli pracownika. To pracownik ma wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę. Ocena wskazanych przez pracodawcę przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, a w konsekwencji jego zasadność, powinna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę

? Co dzieje się w sytuacji gdy pracownik odmawia podpisania aneksu? Czy jest to równoznaczne z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy przez pracownika czy przez pracodawcę.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy prawa pracy o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia

umów, zgodnie z art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 marca 2010

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Jeżeli nie jest Pani pracownikiem

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę a okres wypowiedzenia

umowę i staż pracy? Czy podpisanie nowej umowy ze starym pracodawcą może być furtką do skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Umowa o pracę rozwiązuje się za wypowiedzeniem (złożonym przez jedną ze stron), za porozumieniem (obie strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 września 2007

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Czy w przypadku uznania za bezskuteczne przez sąd wypowiedzenie zmieniającego warunki pracy i płacy należy się wyrównanie za cały okres pracy na zmniejszonym wynagrodzeniu? Sąd I instancji uznał, że wypowiedzenie jest bezskuteczne i sąd II

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

firma upadnie, czy mam szansę na otrzymanie zaległego wynagrodzenia? Obecnie pracodawca zalega z wypłata za 2 miesiące. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę prawdopodobnie ponad 20.

Przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracownika umowy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 21 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.